Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0548

Sag C-548/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. april 2013 — Edgard Mulders mod Rijksdienst voor Pensioenen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Antwerpen — Belgien) (Social sikring — forordning (EØF) nr. 1408/71 — artikel 1, litra r) — begrebet »forsikringsperioder« — artikel 46 — beregning af alderspension — forsikringsperioder, der skal tages i betragtning — grænsearbejder — uarbejdsdygtighedsperiode — kumulation af tilsvarende ydelser, som udbetales af to medlemsstater — manglende hensyntagen til denne periode som en forsikringsperiode — bopælskrav — nationale antikumulationsregler)

OJ C 164, 8.6.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/5


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. april 2013 — Edgard Mulders mod Rijksdienst voor Pensioenen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Arbeidshof te Antwerpen — Belgien)

(Sag C-548/11) (1)

(Social sikring - forordning (EØF) nr. 1408/71 - artikel 1, litra r) - begrebet »forsikringsperioder« - artikel 46 - beregning af alderspension - forsikringsperioder, der skal tages i betragtning - grænsearbejder - uarbejdsdygtighedsperiode - kumulation af tilsvarende ydelser, som udbetales af to medlemsstater - manglende hensyntagen til denne periode som en forsikringsperiode - bopælskrav - nationale antikumulationsregler)

2013/C 164/07

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Arbeidshof te Antwerpen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Edgard Mulders

Sagsøgt: Rijksdienst voor Pensioenen

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Arbeidshof te Antwerpen — fortolkning af artikel 1, litra r), og artikel 46 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT 1971 II, L 149, s. 366) — alderdomsforsikring og forsikring ved dødsfald — beregning af ydelserne — spørgsmålet om, hvilke forsikringsperioder der skal tages hensyn til

Konklusion

Artikel 1, litra r), og artikel 46 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, sammenholdt med denne forordnings artikel 13, stk. 2, litra a), og artikel 45 TEUF og 48 TEUF, skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en uarbejdsdygtighedsperiode, hvorunder der er blevet udbetalt en sygeforsikringsydelse, på grundlag af hvilken der er indeholdt bidrag til aldersforsikring, i en anden medlemsstat til en vandrende arbejdstager, i forbindelse med beregningen af en alderspension i en medlemsstat af denne anden medlemsstats lovgivning ikke anses for en »forsikringsperiode« som omhandlet i disse bestemmelser med den begrundelse, at den pågældende ikke er bosat i sidstnævnte medlemsstat og/eller har fået udbetalt en tilsvarende ydelse i henhold til lovgivningen i den første medlemsstat, som ikke kunne kumuleres med denne sygeforsikringsydelse.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012.


Top