Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0274

Forenede sager C-274/11 og C-295/11: Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. april 2013 — Kongeriget Spanien og Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union (Enhedspatent — afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde i henhold til artikel 329, stk. 1, TEUF — søgsmål med påstand om annullation som følge af manglende kompetence, magtfordrejning og overtrædelse af traktaterne — betingelserne i artikel 20 TEU samt i artikel 326 TEUF og 327 TEUF — ikke-eksklusiv kompetence — afgørelse truffet som »den sidste udvej« — beskyttelse af Unionens interesser)

OJ C 164, 8.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/3


Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. april 2013 — Kongeriget Spanien og Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

(Forenede sager C-274/11 og C-295/11) (1)

(Enhedspatent - afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde i henhold til artikel 329, stk. 1, TEUF - søgsmål med påstand om annullation som følge af manglende kompetence, magtfordrejning og overtrædelse af traktaterne - betingelserne i artikel 20 TEU samt i artikel 326 TEUF og 327 TEUF - ikke-eksklusiv kompetence - afgørelse truffet som »den sidste udvej« - beskyttelse af Unionens interesser)

2013/C 164/05

Processprog: spansk og italiensk

Parter

Sagsøgere: Kongeriget Spanien (ved N. Díaz Abad, som befuldmægtiget) og Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Intervenient til støtte for Kongeriget Spanien: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Intervenient til støtte for Den Italienske Republik: Kongeriget Spanien (ved N. Díaz Abad, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (først ved T. Middleton og F. Florindo Gijón samt ved A. Lo Monaco, derefter ved T. Middleton og F. Florindo Gijón samt ved M. Balta og K. Pellinghelli, som befuldmægtigede)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Kongeriget Belgien (ved C. Pochet, J.-C. Halleux og T. Materne, som befuldmægtigede), Den Tjekkiske Republik (ved M. Smolek, D. Hadroušek og J. Vláčil, som befuldmægtigede), Forbundsrepublikken Tyskland ved T. Henze og J. Kemper (som befuldmægtigede), Irland (ved D. O’Hagan, som befuldmægtiget, bistået af N.J. Travers, BL), Den Franske Republik (ved E. Belliard, G. de Bergues og A. Adam, som befuldmægtigede), Ungarn (ved M.Z. Fehér og K. Molnár, som befuldmægtigede), Kongeriget Nederlandene (ved C. Wissels og M. de Ree, som befuldmægtigede), Republikken Polen (ved B. Majczyna, E. Gromnicka og M. Laszuk, som befuldmægtigede), Kongeriget Sverige (ved A. Falk og C. Meyer-Seitz, som befuldmægtigede), Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved L. Seeboruth, som befuldmægtiget, bistået af barrister T. Mitcheson), Europa-Parlamentet (ved I. Díez Parra og G. Ricci samt ved M. Dean, som befuldmægtigede) og Europa-Kommissionen (ved I. Martínez del Peral samt ved T. van Rijn, B. Smulders, F. Bulst og L. Prete, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Rådets afgørelse 2011/167/EU af 10. marts 2011 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent (EUT L 76, s. 53) — magtfordrejning — tilsidesættelse af EU’s retsorden

Konklusion

1)

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

2)

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger i sag C-274/11.

3)

Den Italienske Republik bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger i sag C-295/11.

4)

Kongeriget Belgien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Franske Republik, Republikken Letland, Ungarn, Kongeriget Nederlandene, Republikken Polen, Kongeriget Sverige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 219 af 23.7.2011.

EUT C 232 af 6.8.2011.


Top