Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0103

Sag C-103/11 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Systran SA og Systran Luxembourg SA (Appel — artikel 225, stk. 1, EF samt artikel 235 EF og artikel 288, stk. 2, EF — søgsmål om ansvar uden for kontraktforhold mod Det Europæiske Fællesskab — vurdering af tvistens ikke-kontraktlige karakter — Fællesskabets retsinstansers kompetence)

OJ C 164, 8.6.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/2


Domstolens dom (Første Afdeling) af 18. april 2013 — Europa-Kommissionen mod Systran SA og Systran Luxembourg SA

(Sag C-103/11 P) (1)

(Appel - artikel 225, stk. 1, EF samt artikel 235 EF og artikel 288, stk. 2, EF - søgsmål om ansvar uden for kontraktforhold mod Det Europæiske Fællesskab - vurdering af tvistens ikke-kontraktlige karakter - Fællesskabets retsinstansers kompetence)

2013/C 164/03

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved T. van Rijn, E. Montaguti og J. Samnadda, som befuldmægtigede, bistået af advocaat A. Berenboom og avocat M. Isgour)

De andre parter i appelsagen: Systran SA og Systran Luxembourg SA (ved avocats J.-P. Spitzer og E. De Boissieu)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 16. december 2010 i sag T-19/07 — Systran og Systran Luxembourg mod KHIM, angående en påstand om erstatning for det tab, sagsøgerne i første instans hævder at have lidt som følge af retsstridigheder begået efter Kommissionens udbud vedrørende vedligeholdelse og lingvistisk forbedring af Kommissionens maskinoversættelsessystem — fejlskøn og selvmodsigelser med hensyn til, om tvisten vedrører forhold uden for kontrakt — tilsidesættelse af retten til forsvar — tilsidesættelse af reglerne om bevisførelse — åbenlys urigtig vurdering af, om den påståede fejl fra Kommissionens side udgør en tilstrækkelig kvalificeret krænkelse — manglende begrundelse

Konklusion

1)

Dommen afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 16. december 2010, Systran og Systran Luxembourg mod Kommissionen (sag T-19/07), ophæves.

2)

Det af Systran SA og Systran Luxembourg SA i sag T-19/07 anlagte søgsmål afvises.

3)

Systran SA og Systran Luxembourg SA betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger for Den Europæiske Unions Domstol og for Den Europæiske Unions Ret.


(1)  EUT C 145 af 14.5.2011.


Top