Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0503

Sag T-503/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen

OJ C 26, 26.1.2013, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/62


Sag anlagt den 16. november 2012 — Det Forenede Kongerige mod Kommissionen

(Sag T-503/12)

2013/C 26/123

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved D. Wyatt, QC, barrister V. Wakefield og C. Murrell, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse 2012/500/EU af 6. september 2012, der udelukker visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt, fra EU-finansiering, annulleres for så vidt angår fire poster i bilaget, der vedrører en fast korrektion på 5 % for udgifter afholdt i Nordirland i regnskabsåret 2008 (beløb på 277 231,60 EUR og 13 671 558,90 EUR) og i regnskabsåret 2009 (beløb på 270 398,26 EUR og 15 844 193,29 EUR) (EUT L 244, s. 11).

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1)

Første anbringende om, at Kommissionen har begået retlige og faktiske fejl og har undladt at tage relevante overvejelser vedrørende størrelsen af mulige tab af EU-midler i betragtning med hensyn til den risiko for disse midler, som udgifter i ansøgningsårene 2007 og 2008 udgør, i særdeleshed som resultat af fejl ved fastsættelsen af det støtteberettigede areal i 2005, som påvirkede den oprindelige tildeling af rettigheder.

2)

Andet anbringende om, at Kommissionen har begået retlige og faktiske fejl, idet Kommissionen med urette konkluderede, at Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (herefter »DARD«) havde fejlanvendt eller slet ikke anvendt bestemmelser om sanktioner, tilbagesøgning af uretmæssigt udbetalte beløb og forsætlig manglende overholdelse, og at Kommissionen derved overvurderede og/eller undlod at tage relevante overvejelser vedrørende størrelsen af mulige tab af EU-midler i betragtning. Kommissionen har i særdeleshed:

med urette kritiseret en angiveligt »systematisk« genberegning af betalingsrettigheder fra DARD’s side,

med urette hævdet, at fejl begået i 2005 kunne have væsentlige virkninger på det historiske element af rettighedernes værdi,

anvendt en fejlagtig metode til beregning af overbetalinger,

anvendt en fejlagtig tilgang til sanktioner, særlig ved:

at anvende en fejlagtig metode til beregning af sanktioner, og

at hævde med urette, at en sanktion skulle pålægges for hvert år i tilfælde, hvor en sanktion fandt anvendelse i 2005, men ikke i efterfølgende ansøgningsår — i det foreliggende tilfælde 2007 og 2008 — når overbetaling fandt sted som følge af den samme fejl, som blev sanktioneret i 2005,

anvendt en fejlagtig tilgang til bevidst tilsidesættelse af reglerne.


Top