Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0498

Sag T-498/12: Sag anlagt den 16. november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mod Kommissionen

OJ C 26, 26.1.2013, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/58


Sag anlagt den 16. november 2012 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou mod Kommissionen

(Sag T-498/12)

2013/C 26/118

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Club Hotel Loutraki Casino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grækenland) (ved advokat S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens bekræftende afgørelse af 18. september 2012 — Αres (2012)1082114, hvorved den gav afslag på sagsøgerens begæring om aktindsigt i visse dokumenter, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med dette søgsmål har sagsøgeren i medfør af artikel 263 TEUF nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse af 18. september 2012, hvormed Kommissionen gav endeligt afslag på sagsøgerens genfremsatte begæring om aktindsigt i skrivelse af 16. maj 2012 fra de græske myndigheder vedrørende fastsættelse af størrelsen af den ulovlige statsstøtte, som skulle tilbagesøges i henhold til beslutning af 24. maj 2011 fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (1).

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat følgende anbringender.

Sagsøgeren har for det første anført, at der er sket en tilsidesættelse af myndighedens begrundelsespligt med hensyn til afgørelserne om afslag, eftersom myndigheden i sit svar begrænser sig til generelt at henvise til undtagelserne fastsat i forordning nr. 1049/2001 uden yderligere uddybelse og uden at give nogen egentlig begrundelse for afgørelsen.

Sagsøgeren har for det andet anført, at der er sket en tilsidesættelse af gennemsigtighedsprincippet, hvilket er i strid med forordning nr. 1049/2001 og nr. 659/1999 (2), eftersom den anfægtede afgørelse ikke giver offentligheden videst mulig adgang til dokumenterne, idet den hverken fortolker undtagelserne i forordning nr. 1049/2001 eller anvender disse strengt.

Endelig har sagsøgeren anført, at der er sket en tilsidesættelse af artikel 108, stk. 2, TEUF samt artikel 6 og 20 i forordning nr. 659/1999, hvilket er i strid med sagsøgerens ret til forsvar og endvidere i strid med princippet om god forvaltningsskik.


(1)  Europa-Kommissionens beslutning af 24.5.2011 K(2011) 3504 endelig om statsstøtte til visse græske kasinoer — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) (EUT L 285, s. 25).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22.3.1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (EFT L 83, s. 1).


Top