Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0124

Forenede sager C-124/11, C-125/11 og C-143/11: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2012 — Bundesrepublik Deutschland (sag C-124/11 og sag C-125/11) og Jörg-Detlef Müller (sag C-143/11) mod Karen Dittrich (sag C-124/11), Robert Klinke (sag C-125/11) og Bundesrepublik Deutschland (sag C-143/11 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv — national lovgivning — hjælp til tjenestemænd i tilfælde af sygdom — direktiv 2000/78/EF — artikel 3 — anvendelsesområde — begrebet »løn« )

OJ C 26, 26.1.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/5


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 6. december 2012 — Bundesrepublik Deutschland (sag C-124/11 og sag C-125/11) og Jörg-Detlef Müller (sag C-143/11) mod Karen Dittrich (sag C-124/11), Robert Klinke (sag C-125/11) og Bundesrepublik Deutschland (sag C-143/11 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland)

(Forenede sager C-124/11, C-125/11 og C-143/11) (1)

(Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv - national lovgivning - hjælp til tjenestemænd i tilfælde af sygdom - direktiv 2000/78/EF - artikel 3 - anvendelsesområde - begrebet »løn«)

2013/C 26/08

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverwaltungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Bundesrepublik Deutschland (sag C-124/11 og sag C-125/11) og Jörg-Detlef Müller (sag C-143/11)

Sagsøgte: Karen Dittrich (sag C-124/11), Robert Klinke (sag C-125/11) og Bundesrepublik Deutschland (sag C-143/11)

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Bundesverwaltungsgericht– fortolkning af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (EFT L 303, s. 16) — national lovgivning, der tilkender hjælp til tjenestemænd i tilfælde af sygdom og udelukker registrerede partnere fra de familiemedlemmer, der omfattes af den pågældende hjælp — ligebehandling af arbejdstagere, der har en registreret partner i forhold til gifte arbejdstagere — anvendelsesområdet for direktiv 2000/78/EF — begrebet løn

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, litra c), og stk. 3 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at hjælp til tjenestemænd i tilfælde af sygdom, såsom den hjælp, der i henhold til lov om statstjenestemænd (Bundesbeamtengesetz) tildeles tjenestemænd i Forbundsrepublikken Tyskland, henhører under nævnte direktivs anvendelsesområde, hvis dens finansiering påhviler staten som offentlig arbejdsgiver, hvilket det tilkommer den nationale ret at efterprøve.


(1)  EUT C 269 af 10.9.2011.


Top