Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0431

Sag T-431/12: Sag anlagt den 28. september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mod Rådet

OJ C 366, 24.11.2012, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/37


Sag anlagt den 28. september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mod Rådet

(Sag T-431/12)

2012/C 366/76

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italien), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italien), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italien), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italien) og Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanien) (ved solicitor R. MacLean)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgernes påstande

Artikel 1 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (1) (den »den anfægtede forordning«) annulleres for så vidt som de antidumpingtoldsatser, der er anvendt i forhold til Ninghai Organic Chemical Factory and Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd, er blevet fastsat ulovligt på grund af åbenbart urigtige vurderinger og for så vidt som der er sket en tilsidesættelse af artikel 2 og artikel 11, stk. 9, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 (2) (»grundforordningen om antidumping«), og en tilsidesættelse af sagsøgernes ret til forsvar, og idet der ikke er givet en tilstrækkelig begrundelse for den anfægtede forordning.

Det fastslås, at den anfægtede forordning opretholdes, indtil Rådet har truffet de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde Rettens dom i overensstemmelse med artikel 264 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Rådet for Den Europæiske Union og eventuelle intervenienter tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgerne anført fem anbringender.

1)

Første anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at ændre den metode, der blev anvendt til at fastsætte den normale værdi i et referenceland uden tilstrækkelig begrundelse til støtte for, at der forelå ændrede omstændigheder, og således tilsidesatte artikel 11, stk. 9, i grundforordningen om antidumping.

2)

Andet anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at se bort fra de faktiske salgspriser på hjemmemarkedet i referencelandet og urigtigt at anvende konstruerede værdier i strid med artikel 2, stk. 1, artikel 2, stk. 2, artikel 2, stk. 7, litra a) og artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen om antidumping.

3)

Tredje anbringende hvorefter Rådet anlagde et åbenbart urigtigt skøn ved at anvende amerikanske og vesteuropæiske benzenpriser i stedet for de faktiske råmaterialeomkostninger i produktionslandet i strid med artikel 2, stk. 3, i grundforordningen om antidumping og derved kom frem til en fejlagtig værdi for den normale værdi, der blev anvendt ved undersøgelsen.

4)

Fjerde anbringende hvorefter Rådet anlagde åbenbare urigtige skøn ved at foretage en urigtig gengivelse af produktionsomkostningerne i den konstruerede normalværdi, der blev fastlagt, og ved at anvende omkostninger for råmatriale, der ikke var tilsvarende, i strid med artikel 2, stk. 3, i grundforordningen om antidumping.

5)

Femte anbringende hvorefter Rådet og Europa-Kommissionen tilsidesatte sagsøgernes ret til forsvar ved ikke at give den nødvendige aktindsigt for en ordentlig forståelse af den metode, der blev benyttet til at fastsætte normalværdien, og ved ikke at give en tilstrækkelig begrundelse for væsentlige forhold vedrørende beregningen af den normale værdi i et referenceland og de tilsvarende dumpingmargener, hvilket betyder, at den anfægtede forordning er ugyldig.


(1)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2012 af 26.6.2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 349/2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 182, s. 1).

(2)  Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30.11.2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 343, s. 51), med senere ændringer.


Top