Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0418

Sag T-418/12: Sag anlagt den 21. september 2012 — Beninca mod Kommissionen

OJ C 366, 24.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/36


Sag anlagt den 21. september 2012 — Beninca mod Kommissionen

(Sag T-418/12)

2012/C 366/74

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokat C. Zschocke)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse af 26. juli 2012 om stiltiende afslag på aktindsigt i et dokument, som var udarbejdet inden for rammerne af fusionsprocedurer (sag COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse) annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført to anbringender.

1)

Første anbringende hvorved det gøres gældende, at Kommissionen ikke har truffet afgørelse vedrørende sagsøgerens anmodning om aktindsigt i et bestemt dokument inden for den frist, der er fastsat ved artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 (1). I henhold til forordningens artikel 8, stk. 3, skal dette anses for et stiltiende, ubegrundet afslag og udgør derved en overtrædelse af bestemmelserne om aktindsigt i dokumenter.

2)

Andet anbringende hvorved det gøres gældende, at ingen af de af Kommissionen fremførte argumenter i dens foreløbige vurdering kan begrunde, at sagsøgeren blev nægtet aktindsigt i det ønskede dokument.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).


Top