Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0412

Sag C-412/12: Sag anlagt den 11. september 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

OJ C 366, 24.11.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/24


Sag anlagt den 11. september 2012 — Europa-Kommissionen mod Republikken Cypern

(Sag C-412/12)

2012/C 366/43

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved G. Zavvos og D. Düsterhaus, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Cypern

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Cypern har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 14 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (1), idet ikke alle de ukontrollerede affaldsbortskaffelsesområder, der var i drift på cypriotisk område, er blevet nedlagt eller bragt i overensstemmelse med direktivets krav.

Republikken Cypern tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 14 i direktiv 1999/31/EF kan bestående deponeringsanlæg, som allerede er i drift på tidspunktet for dette direktivs gennemførelse, kun fortsætte driften, såfremt de i henhold til EU-lovgivningen fornødne foranstaltninger træffes senest den 16. juli 2009; i modsat fald skal de nedlægges.

De cypriotiske myndigheder har selv medgivet, at der på de 115 ukontrollerede bortskaffelsesområder, der tidligere var i drift på det cypriotiske område (der som følge af den »ukontrollerede« karakter af bortskaffelsen og håndteringen af affald ikke opfylder kriterierne i artikel 14 i direktiv 1999/31/EF, således at de ikke kan fortsætte driften) fortsat findes to områder med deponeringsanlæg, der er i drift i distrikterne Nicosia og Limassol, og at de ikke forventes nedlagt før midt i 2012 eller i begyndelsen af 2016.

Det bemærkes, at der er konstateret en vis forbedring af affaldshåndteringen på cypriotisk område, men at denne indtraf med en væsentlig forsinkelse, eftersom de fornødne foranstaltninger i henhold til artikel 14 i direktiv 1999/31/EF skulle have været truffet senest den 16. juli 2009, og der — desuagtet — fortsat er to ukontrollerede affaldsbortskaffelsesområder, hvilket de cypriotiske myndigheder har medgivet, i drift, og tilsidesættelsen af direktivets artikel 14 består således fortsat uden udsigt til, at denne tilsidesættelse vil blive bragt til ophør før tidligst om tre år.


(1)  EFT L 182, s.1.


Top