Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CB0608

Sag C-608/11 P: Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen (Appel — atomenergi — udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) — Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen — annullationssøgsmål — Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring — passivitetssøgsmål — minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement — afvisning)

OJ C 366, 24.11.2012, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/21


Domstolens kendelse af 12. juli 2012 — Land Wien mod Europa-Kommissionen

(Sag C-608/11 P) (1)

(Appel - atomenergi - udvidelse af atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik) - Kommissionens afgørelse om at henlægge klagen - annullationssøgsmål - Kommissionens afslag på at udlevere de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring - passivitetssøgsmål - minimumskravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement - afvisning)

2012/C 366/37

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Land Wien (ved Rechtsanwalt W.-G. Schärf)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia, P. Oliver og G. Wilms, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 20. september 2011 i sag T-267/10, Land Wien mod Kommissionen, hvorved Retten afviste sagsøgerens påstand om, dels annullation af Kommissionens afgørelse af 25. marts 2010 om henlæggelse af sagsøgerens klage vedrørende projektet om udbygning af reaktor 3 og 4 på atomkraftværket i Mochovce (Den Slovakiske Republik), dels at det fastslås, at Kommissionen har udvist passivitet som omhandlet i artikel 265 TEUF, i den udstrækning ikke alle de dokumenter, hvorom der er fremsat begæring, vedrørende dette projekt er blevet fremsendt til sagsøger i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 15, s. 43) — tilsidesættelse af retten til aktindsigt i dokumenter, af artikel 263, stk. 4, TEUF og af Euratom-traktaten.

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Land Wien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 25 af 28.1.2012.


Top