Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CA0179

Sag C-179/11: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) mod Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig) (Asylansøgninger — direktiv 2003/9/EF — minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne — forordning (EF) nr. 343/2003 — forpligtelse til at sikre asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold mens proceduren for overtagelse eller tilbagetagelse verserer i den ansvarlige medlemsstat — fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med minimumsmodtagelsesforholdene)

OJ C 366, 24.11.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/12


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti) mod Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’État — Frankrig)

(Sag C-179/11) (1)

(Asylansøgninger - direktiv 2003/9/EF - minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne - forordning (EF) nr. 343/2003 - forpligtelse til at sikre asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold mens proceduren for overtagelse eller tilbagetagelse verserer i den ansvarlige medlemsstat - fastlæggelse af, hvilken medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med minimumsmodtagelsesforholdene)

2012/C 366/19

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: CIMADE, Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)

Sagsøgt: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Conseil d’État — fortolkning af Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne (EUT L 31, s. 18) og af Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (EUT L 50, s. 1) — rækkevidde af forpligtelsen til at garantere asylansøgere minimumsmodtagelsesforhold, så længe proceduren for forsørgelse eller fornyet forsørgelse verserer for den ansvarlige medlemsstat — fastlæggelse af den medlemsstat der har pligt til at bære den økonomiske byrde i forbindelse med tilrådighedsstillelse af minimumsmodtagelsesforhold i nævnte periode

Konklusion

1)

Rådets direktiv 2003/9/EF af 27. januar 2003 om fastlæggelse af minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i medlemsstaterne skal fortolkes således, at en medlemsstat, som har modtaget en asylansøgning, også er forpligtet til at tildele de minimumsmodtagelsesforhold til asylansøgere, der er fastsat i direktiv 2003/9, til en asylansøger, som medlemsstaten i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne, har besluttet at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage, idet den anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen.

2)

Forpligtelsen for en medlemsstat, som har modtaget en asylansøgning, til at tildele de minimumsmodtagelsesforhold, der er fastsat i direktiv 2003/9, til en asylansøger, som medlemsstaten i henhold til forordning nr. 343/2003 har besluttet at anmode en anden medlemsstat om at overtage eller tilbagetage, idet den anden medlemsstat er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen, ophører ved den anmodende medlemsstats faktiske overførsel af denne asylansøger, og den økonomiske byrde i forbindelse med tildeling af disse minimumsforhold påhviler sidstnævnte medlemsstat, som er pålagt denne forpligtelse.


(1)  EUT C 186 af 25.6.2011.


Top