Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0587

Sag C-587/10: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Beskatning — merværdiafgift — levering af goder — afgiftspålæggelse af kædetransaktioner — afslag på fritagelse på grund af erhververens manglende momsregistreringsnummer)

OJ C 366, 24.11.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 366/9


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 27. september 2012 — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mod Finanzamt Plauen (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland)

(Sag C-587/10) (1)

(Beskatning - merværdiafgift - levering af goder - afgiftspålæggelse af kædetransaktioner - afslag på fritagelse på grund af erhververens manglende momsregistreringsnummer)

2012/C 366/14

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Sagsøgt: Finanzamt Plauen

Procesdeltager: Bundesministerium der Finanzen

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Bundesfinanzhof — fortolkning af Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1) — levering af goder — beskatning af en kædetransaktion — køb af varer, der foretages af en virksomhed med hjemsted i en medlemsstat hos et andet ikke-momsregistreret selskab, der har hjemsted i en tredjestat, og som køber varerne hos en virksomhed med hjemsted i en anden medlemsstat, hvorved varerne sendes direkte fra denne leverandør til den erhvervende virksomhed — situation, hvor leverandøren angiver erhververens momsregistreringsnummer

Konklusion

Artikel 28c, punkt A, litra a), første afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 98/80/EF af 12. oktober 1998, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at en medlemsstats skatte- og afgiftsmyndigheder gør merværdiafgiftsfritagelsen for en levering inden for Fællesskabet betinget af, at leverandøren angiver erhververens merværdiafgiftsregistreringsnummer, dog under den forudsætning, at afslaget på at indrømme denne fritagelse ikke alene begrundes med, at denne forpligtelse ikke er blevet opfyldt, når leverandøren — efter at have truffet alle de foranstaltninger, som med rimelighed kan kræves af ham — ikke er i stand til i god tro at angive dette registreringsnummer, og når han i øvrigt er fremkommet med andre oplysninger, som i tilstrækkelig grad kan godtgøre, at erhververen er en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab under den omhandlede transaktion.


(1)  EUT C 80 af 12.3.2011.


Top