Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0251

Sag T-251/11: Sag anlagt den 18. maj 2011 — Østrig mod Kommissionen

OJ C 232, 6.8.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/30


Sag anlagt den 18. maj 2011 — Østrig mod Kommissionen

(Sag T-251/11)

2011/C 232/55

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Kommissionens beslutning K(2011) 1363 endelig af 8. marts 2011 vedrørende Republikken Østrigs statsstøtte nr. C 24/2009 til energiintensive virksomheder i medfør af Ökostromgesetz annulleres.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fire anbringender.

1)

Første anbringende om ukorrekt anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF — ikke tale om statsstøtte

Sagsøgeren er af den opfattelse, at den i § 22, litra c), i Ökostromgesetz BGBL. I nr. 114/2008 (den østrigske lov om grøn el, herefter »ÖSG«) omhandlede omkostningsbegrænsning for energiintensive virksomheder på grund af den manglende overførsel af »statsmidler« ikke udgør statsstøtte.

2)

Andet anbringende om ukorrekt anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF — manglende selektivitet

Sagsøgeren er af den opfattelse, at der hverken foreligger en retlig eller faktisk selektivitet. Selv om det antages, at § 22, litra c), i ÖSG fører til en fravigelse fra referencesystemet, er denne fravigelse begrundet i karakteren og opbygningen af støtteordningen til fremme af grøn el.

3)

Tredje anbringende om ukorrekt anvendelse af artikel 107, stk. 1, TEUF — magtfordrejning

Såfremt den omhandlede foranstaltning alligevel anses for støtte, er sagsøgeren af den opfattelse, at den falder ind under anvendelsesområdet for Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse; der kan under alle omstændigheder drages en parallel mellem den anmeldte godtgørelse i henhold til § 22, litra c), i ÖSG og reglerne for kontrollen af lempelser fra harmoniserede energiafgifter i henhold til retningslinjernes kapitel 4, hvorfor godtgørelsesordningen følgelig skal godkendes på grundlag af en sådan analogi. Foruden en analog anvendelse af retningslinjerne kunne der også argumenteres for at drage en analogislutning til den generelle gruppefritagelsesforordnings artikel 25.

4)

Fjerde anbringende om Europa-Kommissionens forskelsbehandling af sammenlignelige situationer med hensyn til konkurrencemæssige virkninger

Spørgsmålet er ifølge sagsøgeren, hvorfor sammenlignelige situationer på konkurrenceområdet — her henvises der, særligt for så vidt angår de økonomiske og konkurrencemæssige virkninger, til lighederne mellem ÖSG og den tyske lov om vedvarende energiformer — åbenlyst behandles forskelligt. Dette er uforeneligt med det generelle princip om ligebehandling.


Top