Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0295

Sag C-295/11: Sag anlagt den 10. juni 2011 — Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

OJ C 232, 6.8.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/21


Sag anlagt den 10. juni 2011 — Den Italienske Republik mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-295/11)

2011/C 232/34

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, og avvocato dello Stato S. Fiorentino)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse 2011/167/EU af 10. marts 2011 om bemyndigelse til et forstærket samarbejde om indførelse af beskyttelse af et enhedspatent annulleres

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har Den Italienske Republik fremsat fire anbringender.

For det første har den gjort gældende, at proceduren for et forstærket samarbejde blev bemyndiget af Rådet ud over de grænser, der er fastsat i artikel 20, stk. 1, første punktum, TEU, i henhold til hvilken en sådan procedure udelukkende kan tillades inden for rammerne af Unionens ikke-eksklusive kompetencer. Unionen har nemlig en enekompetence til at etablere »europæiske regler«, der har artikel 118 TEUF som retsgrundlag.

For det andet har den gjort gældende, at bemyndigelsen til det forstærkede samarbejde i det foreliggende tilfælde har virkninger, der er i strid med, eller i hvertfald ikke er forenelige med, formålet med henblik på hvilket, denne institution er oprettet i henhold til traktaterne. For så vidt som denne bemyndigelse strider mod om ikke ordlyden af, så i det mindste ånden i, artikel 118 TEUF, er dette i strid med artikel 326, stk. 1, TEUF, idet denne bestemmelse foreskriver, at forstærket samarbejde skal iagttage traktaterne og EU-retten.

For det tredje har Den Italienske Republik gjort gældende, at afgørelsen om tilladelse blev vedtaget uden en tilstrækkelig undersøgelse med hensyn til kravet om last ressort og uden en tilstrækkelig begrundelse af punktet.

Endelig er beslutningen om tilladelse i strid med artikel 326 TEUF, for så vidt som det forvolder skader på det indre marked ved at indføre en hindring for handel mellem medlemsstaterne samt forskelsbehandling af virksomhederne, som medfører fordrejning af konkurrencen. Denne bidrager endvidere ikke til at styrke integrationsprocessen i Unionen, og er således i strid med artikel 20, stk. 1, andet punktum, TEU.


Top