Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0536

Sag C-536/09: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2011 — Marija Omejc mod Republikken Slovenien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upravno sodišče Republike Slovenije — Den Slovakiske Republik) (Fælles landbrugspolitik — EF-støtteordninger — integreret system for forvaltning og kontrol — forordning (EF) nr. 796/2004 — den omstændighed, at gennemførelsen af en kontrol på stedet forhindres — begreb — landbruger, der ikke bor på sin bedrift — repræsentant for landbrugeren — begreb)

OJ C 232, 6.8.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/7


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 16. juni 2011 — Marija Omejc mod Republikken Slovenien (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upravno sodišče Republike Slovenije — Den Slovakiske Republik)

(Sag C-536/09) (1)

(Fælles landbrugspolitik - EF-støtteordninger - integreret system for forvaltning og kontrol - forordning (EF) nr. 796/2004 - den omstændighed, at gennemførelsen af en kontrol på stedet forhindres - begreb - landbruger, der ikke bor på sin bedrift - repræsentant for landbrugeren - begreb)

2011/C 232/11

Processprog: slovensk

Den forelæggende ret

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Marija Omejc

Sagsøgt: Republikken Slovenien

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Upravno sodišče Republike Slovenije — fortolkning af artikel 23, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (EUT L 141, s. 18) — begrebet »forhindrer gennemførelsen af en kontrol på stedet« — begrebet »repræsentant« for landbrugeren, når landbrugeren ikke er bosiddende på bedriften

Konklusion

1)

Udtrykket »forhindrer gennemførelsen af en kontrol på stedet« i artikel 23, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, således at det ud over forsætlig adfærd omfatter enhver handling eller undladelse, der kan tilskrives uagtsom adfærd fra landbrugerens eller dennes repræsentants side, og som medfører, at en fuld gennemførelse af en kontrol på stedet forhindres, når landbrugeren eller dennes repræsentant ikke har truffet enhver foranstaltning, som med rimelighed kan kræves af ham, for at sikre sig, at denne kontrol gennemføres i sin helhed.

2)

Afvisningen af de pågældende ansøgninger om støtte i henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 796/2004 er ikke betinget af, at landbrugeren eller dennes repræsentant er blevet korrekt informeret om den del af kontrolbesøget på stedet, der nødvendiggør dennes samarbejde.

3)

Begrebet »repræsentant« som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 796/2004 er et selvstændigt EU-retligt begreb, der skal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, således at det ved kontrolbesøg på stedet omfatter enhver voksen med handleevne, der bor på bedriftens adresse, og som er blevet betroet bare en del af den daglige drift af bedriften, under forudsætning af, at landbrugeren klart har givet udtryk for sit ønske om at give denne mandat til at repræsentere sig og derfor har indvilliget i at påtage sig denne persons handlinger og undladelser.

4)

Artikel 23, stk. 2, i forordning nr. 796/2004 skal fortolkes således, at en landbruger, der ikke bor på den bedrift, som han er indehaver af, ikke er forpligtet til at udstede fuldmagt til en repræsentant, der som hovedregel til enhver tid kan træffes på bedriftens adresse.


(1)  EUT C 63 af 13.3.2010.


Top