Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0346

Sag C-346/09: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2011 — Staat der Nederlanden mod Denkavit Nederland BV, m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nederlandene) (Landbrug — dyresundhed — direktiv 90/425/EØF — midlertidig national lovgivning til bekæmpelse af bovin spongiform encephalopati ved forbud mod produktion og markedsføring af forarbejdede animalske proteiner bestemt til foder til husdyr — anvendelse af denne lovgivning før ikrafttrædelsen af beslutning 2000/766/EF, der indeholder et sådant forbud — anvendelse af denne lovgivning på to produkter, der er undtaget fra forbuddet i nævnte beslutning — forenelighed med direktiv 90/425/EØF og beslutning 94/381/EF og 2000/766/EF)

OJ C 232, 6.8.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/5


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. juni 2011 — Staat der Nederlanden mod Denkavit Nederland BV, m.fl. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nederlandene)

(Sag C-346/09) (1)

(Landbrug - dyresundhed - direktiv 90/425/EØF - midlertidig national lovgivning til bekæmpelse af bovin spongiform encephalopati ved forbud mod produktion og markedsføring af forarbejdede animalske proteiner bestemt til foder til husdyr - anvendelse af denne lovgivning før ikrafttrædelsen af beslutning 2000/766/EF, der indeholder et sådant forbud - anvendelse af denne lovgivning på to produkter, der er undtaget fra forbuddet i nævnte beslutning - forenelighed med direktiv 90/425/EØF og beslutning 94/381/EF og 2000/766/EF)

2011/C 232/07

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof te ’s-Gravenhage

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Staat der Nederlanden

Sagsøgt: Denkavit Nederland BV, Cehave Landbouwbelang Voeders BV, Arie Blok BV og Internationale Handelsmaatschappij »Demeter« BV

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Gerechtshof te ’s-Gravenhage — fortolkning af Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 224, s. 29), Kommissionens beslutning 94/381/EF af 27. juni 1994 om bestemte beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til bovin spongiform encephalopati og opfodring af protein af pattedyr (EFT L 172, s. 23), Rådets beslutning 2000/766/EF af 4. december 2000 om en række beskyttelsesforanstaltninger over for overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein (EFT L 306, s. 32), og Kommissionens beslutning 2001/9/EF af 29. december 2000 om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af Rådets beslutning 2000/766/EF om en række beskyttelsesforanstaltninger over for overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein (EFT L 2, s. 32) — nationale retsforskrifter der forbyder produktion af og handel med animalske proteiner forarbejdet til foder til husdyr — ikrafttrædelsesdato og overgangsperiode

Konklusion

EU-retten, i særdeleshed Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked samt Kommissionens beslutning 94/381/EF af 27. juni 1994 om bestemte beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til bovin spongiform encephalopati og opfodring af protein af pattedyr og Rådets beslutning 2000/766/EF af 4. december 2000 om en række beskyttelsesforanstaltninger over for overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein, er ikke til hinder for en national lovgivning, der med henblik på beskyttelse mod bovin spongiform encephalopati nedlagde et midlertidigt forbud mod produktion og markedsføring af forarbejdede animalske proteiner i foder til husdyr, for så vidt som situationen i den berørte medlemsstat var så akut, at det berettigede, at der blev truffet sådanne øjeblikkelige foranstaltninger på grund af tungtvejende hensyn til menneskers og dyrs sundhed. Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om den sidste betingelse er opfyldt, og om proportionalitetsprincippet er overholdt.


(1)  EUT C 282 af 21.11.2009.


Top