Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0720(03)

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning) EØS-relevant tekst (Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

OJ C 214, 20.7.2011, p. 54–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 214/54


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

2011/C 214/02

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN ISO 3381:2011

Jernbaneudstyr - Akustik - Måling af støj i skinnekøretøjer (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr - Akselkasser - Rullelejer

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr - Akselkasser - Smørefedt

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Jernbaneudstyr - Akselkasser - Prøvning af akselkasser

 

 

CEN

EN 12663-1:2010

Jernbaneudstyr - Konstruktionskrav til jernbanekøretøjer - Del 1: Jernbanekøretøjer, eksklusive godsvogne

 

 

CEN

EN 12663-2:2010

Jernbaneudstyr - Konstruktionskrav til jernbanekøretøjer - Del 2: Godsvogne

 

 

CEN

EN 13103:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Traileraksler - Konstruktionsmetode

 

 

CEN

EN 13104:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Drivaksler - Konstruktionsmetode

 

 

CEN

EN 13230-1:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Sveller og sporskiftesveller af beton - Del 1: Generelle krav

 

 

CEN

EN 13230-2:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Sveller og sporskiftesveller af beton - Del 2: Forspændte monoblok-sveller

 

 

CEN

EN 13230-3:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Sveller og sporskiftesveller af beton - Del 3: Armerede toblok-sveller

 

 

CEN

EN 13230-4:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Betonsveller og sporskiftesveller - Del 4: Forspændte sporskiftesveller til sporskifter

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Hjulsæt - Produktkrav

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Aksler - Produktkrav

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Hjul - Produktkrav

 

 

CEN

EN 13674-1:2011

Jernbaneudstyr - Spor - Skinner - Del 1: Vignoleskinner, 46 kg/m og derover

 

 

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Spor - Skinner - Del 2: Specielle skinneprofiler, som anvendes i sporskifter med Vignole-skinner, 46 kg/m og derover

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Spor - Skinner - Del 3: Tvangskinner

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Hjul - Hjulprofil

 

 

CEN

EN 13749:2011

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Metode til fastlæggelse af strukturelle krav til bogierammer

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Jernbaneudstyr – Spor – Sporets tracé/linjeføring, projekteringsregler – Sporvidder på 1 435 mm og bredere – Del 1: Almindeligt spor

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Konstruktionsparametre for sporføring - Sporvidder på 1 435 mm og bredere - Del 2: Sporskifter og sammenligning af sporføringer i situationer med pludselige strukturændringer

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Spor - Kvalitet af sporets geometri - Del 5: Geometrisk kvalitetsvurdering

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Jernbaneudstyr - Hjulsæt og bogier - Monoblokhjul - Teknisk godkendelsesprocedure - Del 1: Smedede og valsede hjul

EN 13979-1:2003+A1:2009

Anm. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 14033-1:2011

Jernbaneudstyr - Spor - Tekniske krav til konstruktions- og vedligeholdelsesmaskiner - Del 1: Drift

 

 

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Jernbaneudstyr - Aerodynamik - Del 4: Krav og prøvningsmetoder til aerodynamik på åbne spor

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Aerodynamik - Del 5: Krav og prøvningsprocedurer for aerodynamik i tunneller

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Jernbaneudstyr - Aerodynamik - Del 6: Krav og prøvningsmetoder til sidevindsvurdering

 

 

CEN

EN 14531-6:2009

Jernbaneudstyr - Bremser - Beregningsmetoder for bremselængder - Beregningsmetoder for bremsning til stop - Del 6: Trinvise beregninger for togsæt eller individuelle køretøjer

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Brandstuksvejsning af skinner - Del 2: Nye skinner i stålkvalitet R220, R260, R260Mn og R350HT på mobile svejsemaskiner til øvrige steder end stationære anlæg

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Jernbaneudstyr - Lige og vinklede haner til bremse- og reservoirledninger

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Luftkonditionering I førerrum - Del 1: Komfortparametre

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Jernbaneudstyr - Luftkonditionering I førerrum - Del 2: Typeprøvning

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Lejefedt til akselkasser - Del 1: Metode til test af smørefedtets smøreevne til køretøjer op til 200 km/t og køretøjer op til 300 km/t

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Jernbaneudstyr - Smørefedt til akselkasser - Del 2: Metode til prøvning af mekanisk stabilitet for skinnekøretøjer med hastigheder op til 200 km/t

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Jernbenudstyr - Nødkobling - Kvaliteskrav, specifikke grænseflader og prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Krav til vognkassers kollisionssikkerhed

 

 

CEN

EN 15273-2:2009

Jernbaneudstyr - Frirumsprofiler - Frirumsprofiler på rullende materiel

 

 

CEN

EN 15273-3:2009

Jernbaneudstyr - Frirumsprofiler - Del 3: Forhindringsprofiler

 

 

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Metoder til bestemmelse af ækvivalent konicitet

 

 

CEN

EN 15313:2010

Jernbaneudstyr - Jernbaneudstyr - Krav til vedligeholdelse af hjul i drift - Vedligeholdelse af hjulsæt

 

 

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Styreventiler og udstyr til isolering af ventiler

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Styring af hjul-/skinnefriktion - Flangesmøring

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Jernbaneudstyr - Hot box detektorer - Krav til ydeevne

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Støjemission - Karakterisering af dynamiske egenskaber for sporsektioner ved støjmåling af passerende tog

 

 

CEN

EN 15551:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Rullende materiel - Puffere

 

 

CEN

EN 15566:2009+A1:2010

Jernbaneudstyr - Rullende materiel - Træktøj og skruekobling

 

 

CEN

EN 15594:2009

Jernbaneudstyr - Spor - Renovation af skinner ved elektrisk lysbuesvejsning

 

 

CEN

EN 15610:2009

Jernbaneudstyr - Støjemission - Måling af skinners ruhed i forbindelse med støj fra kørende tog

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Relæventiler

EN 15611:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Farebremseaccelerator

EN 15612:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Udstyr til tomlastomskifter

EN 15624:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Ventiler til automatisk lastkorrigering

EN 15625:2008

Anm. 2.1

Udløbsdato

(30.4.2011)

CEN

EN 15663:2009

Jernbaneudstyr - Definition på køretøjsmasse

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Jernbaneudstyr - Kontrolprøvning af kørekarakteristikker for jernbanevogne med system for utilstrækkelig vinkelhældning, og/eller køretøjer, som opererer med høj vinkelhældning som angivet i EN 14363:2005, Annex G

 

 

CEN

EN 15687:2010

Jernbaneudstyr - Kontrolprøvning af kørekarakteristikker for godsvogne med statisk hjulbelastning større end 112,5 kN og op til 125 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Jernbaneudstyr - Lukke- og låsemekanismer til beskyttelsesanordninger på nyttelast til forebyggelse af miljøpåvirkninger - Krav til holdbarhed, betjening, indikation, vedligehold, genanvendelse

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Jernbaneudstyr - Bremsesystemer på højhastighedstog - Del 1: Krav og definitioner

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Jernbaneudstyr - Bremsesystemer på højhastighedstog - Del 2: Prøvningsmetoder

 

 

CEN

EN 15746-1:2010

Jernbaneudstyr – Spor – Tovejskøretøjer og tilbehør – Del 1: Tekniske krav til drift og betjening

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Jernbaneudstyr – Spor – Tovejskøretøjer og tilbehør – Del 2: Generelle sikkerhedskrav

 

 

CEN

EN 15806:2010

Jernbaneudstyr - Bremser - Prøvning af statiske bremser

 

 

CEN

EN 15807:2011

Jernbaneudstyr - Pneumatiske halvkoblinger

 

 

CEN

EN 15827:2011

Jernbaneudstyr - Bogier og driftsmateriel

 

 

CEN

EN 15892:2011

Jernbaneudstyr - Støjemission - Måling af støj i førerrum

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk chok

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling - Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og sammenkobling - Del 3: Fælles interaktion af veksel- og jævnstrømstraktionssystemer

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering - Del 1: Grundlæggende krav - Luftafstande og krybestrækninger for alt elektrisk og elektronisk udstyr

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Anm. 3

Udløbsdato

(1.10.2006)

EN 50124-1:2001/A2:2005

Anm. 3

Udløbsdato

(1.5.2008)

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2001

Jernbaneanvendelser - Isolationskoordinering - Del 2: Overspændinger og beskyttelse herimod

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Jernbaneanvendelser - Miljøforhold for udstyr - Del 1: Udstyr ombord på rullende materiel

 

 

EN 50125-1:1999/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-2:2002

Jernbaneanvendelser - Miljøforhold for udstyr - Del 2: Faste elektriske installationer

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Jernbaneanvendelser - Miljøforhold for udstyr - Del 3: Udstyr til signalgivning og telekommunikation

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Jernbaneanvendelser - Specifikation og eftervisning af pålidelighed, tilgængelighed, servicerbarhed og sikkerhed (RAMS) - Del 1: Grundlæggende krav og generisk fremgangsmåde

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Jernbaneanvendelser - Kommunikations-, signalgivnings- og databehandlingssystemer - Sikkerhedsrelaterede elektroniske systemer til signaludstyr

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk traktion - Særlige krav til sammensatte isolatorer

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Jernbaneanvendelser - Elektronisk udstyr anvendt i rullende materiel

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Jernbaneanvendelser - Kommunikation, signal- og processystemer - Sikkerhedsrelateret kommunikation i transmissionssystemer

EN 50159-1:2001

+ EN 50159-2:2001

Anm. 2.1

1.9.2013

Cenelec

EN 50159-1:2001

Jernbaneanvendelser - Datakommunikation, signallering og databehandling - Del 1: Sikkerhedsrelateret kommunikation i lukkede transmissionssystemer

 

 

EN 50159-1:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Jernbaneanvendelser - Datakommunikation, signallering og databehandling - Del 2: Sikkerhedsrelateret kommunikation i åbne transmissionssystemer

 

 

EN 50159-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Jernbaneanvendelser - Banesystemers forsyningsspændinger

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Anm. 3

Udløbsdato

(1.3.2010)

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Jernbaneanvendelser - Kompatibilitet mellem rullende materiel og togsporingssystemer

 

 

EN 50238:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Jernbaneanvendelser - Strømforsyning og rullende materiel - Tekniske kriterer for kooridinering mellem strømforsyning (substation) og rullende materiel for at opnå interoperabilitet

 

 

EN 50388:2005/AC:2010

 

 

Anm. 1:

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 2.1:

Den nye (eller ændrede) standard har samme anvendelsesområde som den erstattede standard. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af den erstattede standard ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.2:

Den nye standard har et bredere anvendelsesområde end de erstattede standarder. Fra og med den anførte dato medfører efterlevelse af de erstattede standarder ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav.

Anm. 2.3:

Den nye standard har et snævrere anvendelsesområde end den erstattede standard. For produkter der falder ind under den nye standards anvendelsesområde medfører efterlevelse af den (delvis) erstattede standard fra og med den anførte dato ikke længere formodning om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav. Formodningen om overensstemmelse med direktivets væsentlige krav gælder fortsat for produkter der falder inden for den (delvis) erstattede standards anvendelsesområde, men ikke inden for den nye standards anvendelsesområde.

Note 3:

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 3) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

BEMÆRK:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (2) ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Harmoniserede standarder vedtages af Den Europæiske Standardiseringsorganisation på engelsk (CEN og Cenelec offentliggør også standarder på fransk og tysk). Derefter oversætter de nationale standardiseringsorganer titlerne på de harmoniserede standarder til alle de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union. Europa Kommissionen er ikke ansvarlig for, om de titler, der forelægges med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende, er korrekte.

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


Top