Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/083/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure EØS-relevant tekst

OJ C 83, 17.3.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 83/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 83/10

1.

Den 8. marts 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Ageas Insurance International N.V. (»Ageas Insurance International« — Nederlandene), der kontrolleres af Ageas (»Ageas« — Belgien/Nederlandene), og H.Ö. Sabancı Holding A.S. (»Sabancı« — Tyrkiet) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Aksigorta A.S. (»Aksigorta« — Tyrkiet), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Ageas Insurance International: aktiv i forsikringsbranchen (livs- og skadesforsikring) i Europa og i Asien (undtagen Tyrkiet)

Ageas: moderselskab for Ageas Insurance International, aktiviteter inden for livsforsikring og personaleydelser i Belgien og inden for skadesforsikring internationalt

Sabanci: tyrkisk industrielt og finansielt konglomerat, der opererer internationalt

Aksigorta: aktiv i skadesforsikringsbranchen i Tyrkiet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6173 — Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


Top