Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0349

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger — Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

OJ C 218, 11.9.2009, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 218/107


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning

KOM(2008) 803 endelig — 2008/0233 (AVC)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger

KOM(2008) 838 endelig — 2008/0245 (COD)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

KOM(2008) 813 endelig — 2008/0232 (COD)

2009/C 218/21

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 9. og 15. december 2008 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

»Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse bestemmelser om økonomisk forvaltning«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger«

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF«

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Carmelo CEDRONE til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 2. februar 2009.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 451. plenarforsamling den 25. og 26. februar 2009, mødet den 25. februar 2009, følgende udtalelse med 164 stemmer for, 2 imod og 14 hverken for eller imod:

1.   Konklusioner og henstillinger

1.1

EØSU noterer sig de tre ovennævnte forslag, som Kommissionen har fremlagt i forbindelse med den aktuelle finansielle krise, og som på baggrund af den aktuelle økonomiske stagnation har til formål at stimulere realøkonomien. Dette skal ske gennem en tilpasning og en forenkling af visse af bestemmelserne om strukturfondene.

1.2

EØSU bifalder disse forslag under forbehold af nedenstående bemærkninger.

2.   Begrundelse

2.1

EØSU har i årevis været fortaler for en administrativ forenkling af EU-lovgivningen og for en tilpasning af denne til behovene i marken. Med baggrund heri tager EØSU positivt imod Kommissionens forslag, som vil gøre det muligt for EU's strukturfonde at reagere mere målrettet på udfordringerne i forbindelse med den aktuelle økonomiske og finansielle krise.

2.2

EØSU minder om, at der findes andre administrative og økonomiske problemer, når det drejer sig om administrationen af strukturfondene. EØSU opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte forslag til en løsning af disse problemer, der hænger sammen med præfinansiering af projekter, for lange betalingsfrister, bæredygtigheden af de foreslåede projekter og de minimis-reglerne.

2.3

EØSU betoner nødvendigheden af, at den tilsigtede administrative forenkling reelt fører til en hurtig frigivelse af de disponible midler, således at der opnås en positiv og umiddelbar effekt på genopretningen af realøkonomien.

2.4

EØSU udtrykker ligeledes ønske om, at de midler, som frigives gennem disse foranstaltninger, så vidt muligt skal komme SMV'erne (f.eks. SMV'er i byggebranchen for så vidt angår forslaget om energieffektivitet i boliger) og de socialøkonomiske organisationer til gode.

2.5

Endelig opfordrer EØSU Kommissionen til hurtigst muligt at færdiggøre sine overvejelser om forenklingen af strukturfondene, således at der kan blive sat skub i samhørighedspolitikkens reaktionsevne, både over for den nuværende økonomiske krise og generelt.

Bruxelles, den 25. februar 2009.

Mario SEPI

Formand

for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


Top