Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0588

Sag T-588/08: Sag anlagt den 24. december 2008 — Dole Food og Dole Germany mod Kommissionen

OJ C 44, 21.2.2009, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/67


Sag anlagt den 24. december 2008 — Dole Food og Dole Germany mod Kommissionen

(Sag T-588/08)

(2009/C 44/114)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Dole Food Company, Inc. (Wilmington, De Forenede Stater) og Dole Germany OHG (Hamburg, Tyskland) (ved advokat J.-F. Bellis)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Den anfægtede beslutning annulleres.

Den pålagte bøde ophæves eller beløbet nedsættes.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med dette søgsmål har sagsøgerne i henhold til artikel 230 EF nedlagt påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 5955 endelig udg. af 15. oktober 2008 i sag (COMP/39.188 — bananer) vedrørende en procedure efter artikel 81, stk. 1, EF, hvorved sagsøgerne blev holdt ansvarlige for at have deltaget i en samordnet praksis med koordinering af pristilbud for bananer, der blev importeret til otte medlemsstater i den nordlige del af Fællesskabet. Sagsøgerne har endvidere nedlagt påstand om ophævelse eller nedsættelse af den bøde, som sagsøgerne er pålagt.

Sagsøgerne har gjort to anbringender gældende til støtte for deres påstande.

Sagsøgerne har for det første gjort gældende, at Kommissionen begik en fejl, da den fastslog, at den omhandlede adfærd i sig selv udgjorde en begrænsning af konkurrencen, der er omfattet af artikel 81 EF. Sagsøgerne har anført, at i realiteten bestod den omhandlede adfærd udelukkende i lejlighedsvis bilateral kontakt mellem bananimportører, hvor der blev udvekslet almindelig sladder om branchen, og den var ikke del af et vidtstrakt kartel om prisfastsættelse og markedsopdeling, og dermed udgjorde adfærden ikke i sig selv en begrænsning af konkurrencen. Disse kontakter fandt sted før fastsættelsen af pristilbuddene, som er stadie, der ligger fjernt fra forhandling af faktiske priser med kunderne. Sagsøgerne har endvidere anført, at disse kontakter hverken skulle eller kunne begrænse konkurrencen på bananmarkedet, eftersom pristilbuddene ikke er faktiske priser, og de danner ikke grundlag for forhandlingerne om de faktiske priser på grønne bananer.

Sagsøgerne gør for det andet gældende, at den pålagte bøde var urimelig, da bødens grundbeløb er baseret på værdien af salg af varer, som ikke er forbundet med den påståede tilsidesættelse. Sagsøgerne har videre anført, at bøden også var uforholdsmæssig, da bødens grundbeløb fejlagtigt var baseret på den forudsætning, at adfærden vedrørte prisfastsættelse.


Top