Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0572

Sag T-572/08 P: Appel iværksat den 19. december 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 13. november 2008 af Personaleretten i sag F-90/07, Traore mod Kommissionen

OJ C 44, 21.2.2009, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/64


Appel iværksat den 19. december 2008 af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber til prøvelse af dom afsagt den 13. november 2008 af Personaleretten i sag F-90/07, Traore mod Kommissionen

(Sag T-572/08 P)

(2009/C 44/109)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall, G. Berscheid og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgien)

Appellantens påstande

Personalerettens dom af 13. november 2008 i sag F-90/07 ophæves, for så vidt som Personaleretten tiltrådte det første anbringende vedrørende ansættelsesprocedurens uretmæssige forløb, tilsidesættelsen af vedtægtens artikel 7, stk. 1, og artikel 29, stk. 1, samt af ligebehandlingsprincippet og princippet om ret til at gøre karriere, derved, at stillingernes niveau blev fastsat til lønklasse AD 9 til AD 14, for så vidt angår stillingen som chef ved Kommissionens delegation i Tanzania, og annullerer afslaget på Amadou Traores ansøgning samt Hr. S's udnævnelse i denne stilling.

Amadou Traores søgsmål for Personaleretten i sag F-90/07 afvises, for så vidt som Personaleretten har antaget det til realitetsbehandling.

Sagsøgeren i første instans tilpligtes at betale sagsomkostningerne i appelsagen, og sagens omkostninger for Personalereretten fordeles efter gældende ret.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med denne appel har Kommissionen nedlagt påstand om ophævelse af Personalerettens dom af 13. november 2008 i sag F-90/07, Traore mod Kommissionen, hvorved Personaleretten annullerede Kommissionens afgørelse af 12. december 2006 om afslag på Amadou Traores ansøgning til stillingen som chef ved Kommissionens delegation i Tanzania og afgørelsen om at udnævne en anden ansøger til stillingen, for så vidt som niveauet for den pågældende stilling var blevet fastsat til lønklasse AD 9 til AD 14 (og ikke begrænset til en af grupperne bestående af to lønklasser AD9/AD10, AD11/AD12 eller AD13/AD14).

Til støtte for sin appel fremsat følgende anbringender:

Personaleretten begik en retlig fejl derved, at den så bort fra den dom, som Retten i Første Instans afsagde den 8. juli 2008, i sag T-56/07 P, Kommissionen mod Economidis, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, for så vidt som Personaleretten fejlagtigt begrænsede rækkevidden af denne dom til udelukkende at omfatte besættelse af en stilling som afdelingschef, selv om de samme omstændigheder gælder ved besættelse af en stilling uden ledelsesansvar såsom den i denne sag omhandlede.

Der foreligger en tilsidesættelse af hensynet til tjenestens almindelige interesser og princippet om god forvaltningsskik.


Top