Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0540

Sag T-540/08: Sag anlagt den 12. december 2008 — Esso m.fl. mod Kommissionen

OJ C 44, 21.2.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/56


Sag anlagt den 12. december 2008 — Esso m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-540/08)

(2009/C 44/98)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie, Frankrig), Esso Deutschland GmbH (Hamburg, Tyskland), ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Antwerpen, Belgien), Exxon Mobil Corp. (Irving, Amerikas Forenede Stater) (ved lawyers R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf og M. Piergiovanni)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Delvis annullation af Kommissionens beslutning af 1. oktober 2008 om en procedure i henhold til artikel 81 EF (sag COMP/39.181 — Lysvoks).

Nedsættelse af den bøde, der ved denne beslutning er blevet pålagt sagsøgerne.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 5476 endelig udg. af 1. oktober 2008 i sag COMP/39.181 — Lysvoks (herefter »den anfægtede beslutning«) og om nedsættelse af de bøder, der er blevet pålagt sagsøgerne.

Til støtte for de nedlagte påstande gør sagsøgerne følgende to hovedanbringender gældende:

Med det første anbringende gør sagsøgerne gældende, at der ved beslutningen er sket urigtig retsanvendelse, idet beregningen af den Esso Société Anonyme Française (Esso) pålagte bøde blev støttet på en fremgangsmåde, der ikke tager den ubestridte faktiske omstændighed i betragtning, at Exxons stearinvirksomhed ikke deltog i overtrædelsen forud for fusionen mellem Exxon og Mobil. Sagsøgerne gør gældende, at den bøde, der er blevet pålagt Esso, svarer til, at Exxon havde deltaget i overtrædelsen i syv år forud for fusionen, selvom det i den anfægtede beslutning anerkendes, at dette ikke var tilfældet. Følgelig overdrives i beslutningen Essos forholdsmæssige betydning for overtrædelsen, hvilket udgør en tilsidesættelse af ligebehandlings- og proportionalitetsprincippet samt artikel 23, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1/2003 (1) og retningslinjerne for bødeberegningen fra 2006 (2).

Med det andet anbringende gør sagsøgerne gældende, at der ved den anfægtede beslutning er sket urigtig retsanvendelse, idet det heri lægges til grund, at sagsøgernes deltagelse i den del af overtrædelsen, der vedrører stearin, først ophørte i november 2003. Sagsøgerne gør særlig gældende, at Kommissionen i den anfægtede beslutning ikke har løftet sin bevisbyrde for fastlæggelsen af varigheden af sagsøgernes deltagelse i den del af overtrædelsen, der vedrører stearin. Endvidere gør sagsøgerne gældende, at der i den anfægtede beslutning ikke er draget passende konklusioner på grundlag af den ubestridte faktiske omstændighed, at sagsøgerne ikke deltog i — og ikke blev informeret om udfaldet af — noget »teknisk møde«, der blev afholdt efter den 27.-28. februar 2003.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16.12.2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT L 1, s. 1).

(2)  Retningslinjer for beregning af bøder efter artikel 23, stk. 2, litra a), i forordning nr. 1/2003 (EUT 2006 C 210, s. 2).


Top