Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0524

Sag T-524/08: Sag anlagt den 2. december 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg mod Parlamentet

OJ C 44, 21.2.2009, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/51


Sag anlagt den 2. december 2008 — AIB-Vinçotte Luxembourg mod Parlamentet

(Sag T-524/08)

(2009/C 44/91)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat R. Adam)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af Europa-Parlamentets beslutning af 2. oktober 2008 om ikke at vælge sagsøgerens bud afgivet inden for rammerne af udbuddet i sag nr. INLO — A — BATI LUX — 07 268 & 271 — 00 om udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg

Sagsøgeren forbeholdes alle øvrige rettigheder, retsmidler, anbringender og søgsmålsmuligheder, og navnlig tilpligtes Parlamentet at betale erstatning og renter i forbindelse med det lidte tab

Parlamentet tilpligtes under alle omstændigheder at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har anfægtet Parlamentet beslutning om ikke at vælge sagsøgerens bud, afgivet inden for rammerne af udbuddet for delområde B i kontrakten vedrørende udvidelse og modernisering af Konrad Adenauer-Bygningen i Luxembourg — aftale om en godkendt kontrolindretning (EUT 2008, S 193-254240).

Sagsøgeren har gjort fire anbringender gældende til støtte for søgsmålet.

Parlamentet har begået et åbenbart fejlskøn for så vidt som i) den organisation, som fik tildelt kontrakten, ikke er i besiddelse af de nødvendige godkendelser for at levere de ønskede tjenesteydelser, der kræves i henhold til udbudsspecifikationerne og ii) denne organisations bud fremviser et unormalt lavt bud målt ud fra kriterierne i udbudsspecifikationerne.

Der er sket en tilsidesættelse af begrundelsespligten for så vidt som i) Parlamentet ikke har redegjort for, hvilke fordele det valgte bud havde bud havde i forhold til sagsøgerens bud, hvorfor sagsøgeren ikke kunne erkende grundene til, at dennes bud ikke blev valgt og ii) det var ikke muligt for sagsøgeren at vide, om bedømmelsesudvalget havde været samlet, og hvilke konklusioner udvalget i givet fald havde draget.

Der er sket en tilsidesættelse af principperne om påpasselighed, god forvaltningsskik og gennemsigtighed, eftersom Parlamentet ikke er fremkommet med den ønskede redegørelse inden for en rimelig frist.

Der er sket en tilsidesættelse af de administrative bestemmelser i udbudsspecifikationerne for så vidt som hverken den anfægtede beslutning eller den efterfølgende korrespondance nævner mulige retsmidler.


Top