Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0516

Sag T-516/08: Sag anlagt den 27. november 2008 — Eriksen mod Kommissionen

OJ C 44, 21.2.2009, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/51


Sag anlagt den 27. november 2008 — Eriksen mod Kommissionen

(Sag T-516/08)

(2009/C 44/90)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Danmark) (ved advocate I. Anderson)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 800 000 EUR eller et andet efter Domstolens skøn passende beløb for hidtidig, nuværende og fremtidig svie, smerte og forringet livskvalitet på grund af alvorlig svækkelse af hans helbred som følge af, at Kommissionen umotiveret og ulovligt har nægtet at gennemtvinge iværksættelse af lægekontrol med tidligere Thule-arbejdere for strålingsbetingede sygdomme og tilstande.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren eller behandlingsstedet eller behandleren de fremtidige omkostninger ved de lægelige behandlinger og medicinske behandlinger til lindring og/eller behandling hans svækkede helbred, jf. den første påstand ovenfor, som han ikke kan få gennem sin medlemsstats offentlige sundhedsvæsen.

Kommissionen tilpligtes at betale rimelige udgifter og udlæg, som sagsøgeren har afholdt i forbindelse med den foreliggende sag.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I den foreliggende sag har sagsøgeren rejst krav om erstatning uden for kontraktforhold for det tab, han hævder at have lidt som følge af, at Kommissionen angiveligt ulovligt har nægtet at efterkomme Europa-Parlamentets beslutning [vedtaget på plenarmøde] (1) og af at gennemtvinge Danmarks anvendelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (2) i sagen om de arbejdstagere, herunder sagsøgeren, der var involveret i atomulykken i Thule, Grønland.


(1)  Europa-Parlamentets betænkning om konsekvenserne for folkesundheden af flystyrtet i Thule i 1968 (andragende 720/2002) [2006/2012 (INI)].

(2)  EFT L 159, s. 1.


Top