Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0349

Sag C-349/07: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. december 2008 — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo (Portugal)) (EF-toldkodeks — princippet om overholdelse af retten til forsvar — efteropkrævning af importafgifter)

OJ C 44, 21.2.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/16


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 18. december 2008 — Sopropé — Organizações de Calçado, Lda mod Fazenda Pública (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Supremo Tribunal Administrativo (Portugal))

(Sag C-349/07) (1)

(EF-toldkodeks - princippet om overholdelse af retten til forsvar - efteropkrævning af importafgifter)

(2009/C 44/25)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Supremo Tribunal Administrativo

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda

Sagsøgt: Fazenda Pública

Procesdeltager: Ministério Público

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Supremo Tribunal Administrativo — spørgsmålet, om nationale bestemmelser vedrørende afgiftsproceduren med hensyn til den afgiftspligtiges udøvelse af retten til høring, er forenelige med fællesskabsretten og princippet om retten til forsvar — administrativ procedure for efterfølgende betaling af importafgifter af varer hidrørende fra Fjernøsten

Konklusion

1)

Hvad angår opkrævning af toldskyld med henblik på efteropkrævning af importtold er en frist på otte til femten dage, der gives en importør, som mistænkes for at have begået en overtrædelse af toldbestemmelserne, til at fremsætte sine bemærkninger, i princippet forenelig med de fællesskabsretlige krav.

2)

Det tilkommer den nationale ret under hensyn til de særlige omstændigheder i sagen at afgøre, om den frist, importøren faktisk fik, gjorde det muligt for importøren at blive hørt af toldmyndighederne.

3)

Den nationale ret skal desuden undersøge, om det i betragtning af det tidsrum, der er forløbet mellem det tidspunkt, hvor den pågældende myndighed modtog bemærkningerne fra importøren, og den dato, hvor den traf sin beslutning, er muligt at anse den for at have taget behørigt hensyn til de bemærkninger, der er fremført for den.


(1)  EUT C 235 af 6.10.2007.


Top