Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0283

Sag C-283/07: Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik (Traktatbrud — direktiv 75/442/EØF — artikel 1 — begrebet affald — skrot beregnet til anvendelse i metalvirksomheder — brændsel fra affald af høj kvalitet — ukorrekt gennemførelse)

OJ C 44, 21.2.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/12


Domstolens dom (Ottende Afdeling) af 22. december 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Italienske Republik

(Sag C-283/07) (1)

(Traktatbrud - direktiv 75/442/EØF - artikel 1 - begrebet »affald« - skrot beregnet til anvendelse i metalvirksomheder - brændsel fra affald af høj kvalitet - ukorrekt gennemførelse)

(2009/C 44/20)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Zadra og J.-B. Laignelot, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Italienske Republik (ved I. Braguglia, som befuldmægtiget og avvocato dello Stato G. Fiengo)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442 af 15. juli 1975 om affald (EFT L 194, s. 39), som ændret ved Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991 (EFT L 78, s. 32) — brændsel fra affald (RDF) og skrot beregnet til anvendelse i jern- og metalvirksomheder — udelukkelse fra anvendelsesområdet for den nationale gennemførelseslovgivning

Konklusion

1)

Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, som ændret ved Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 1991, idet den har vedtaget og opretholdt følgende bestemmelser:

artikel 1, stk. 25-27, og artikel 1, stk. 29, litra a), i lov nr. 308 af 15. december 2004, som giver regeringen bemyndigelse til at ændre, samordne og supplere miljølovgivningen og umiddelbart anvendelige foranstaltninger, samt

artikel 1, stk. 29, litra b), i lov nr. 308 af 15. december 2004 samt artikel 183, stk. 1, litra s), og artikel 229, stk. 2, i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006, som indfører miljøretlige regler,

hvorved henholdsvis visse former for skrot beregnet til anvendelse i jern- og metalvirksomheder samt brændsel fra affald af høj kvalitet (CDR-Q) umiddelbart unddrages fra anvendelsesområdet for den italienske lovgivning om affald til gennemførelse af direktivet.

2)

Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 199 af 25.8.2007.


Top