Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0048

Sag C-48/07: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — État belge — SPF Finances mod Les Vergers du Vieux Tauves SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Liège (Belgien)) (Selskabsskat — direktiv 90/435/EØF — betegnelse som moderselskab — kapitalandel — retten til afkast af en aktie)

OJ C 44, 21.2.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/6


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. december 2008 — État belge — SPF Finances mod Les Vergers du Vieux Tauves SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Cour d'appel de Liège (Belgien))

(Sag C-48/07) (1)

(Selskabsskat - direktiv 90/435/EØF - betegnelse som moderselskab - kapitalandel - retten til afkast af en aktie)

(2009/C 44/09)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d'appel de Liège

Parter i hovedsagen

Sagsøger: État belge — SPF Finances

Sagsøgt: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Cour d'appel de Liège — fortolkning af artikel 3, 4, og 5 i Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (EFT L 225, s. 6) — begrebet kapitaldeltagelse i et datterselskab, der har hjemsted i en anden medlemsstat — tilstrækkeligt at være i besiddelse af en ret til afkastet af aktier eller anparter, eller nødvendigt med fuldt ejerskab af andelene for at opnå fradrag af det modtagne udbytte

Konklusion

Begrebet andel i kapitalen i et selskab i en anden medlemsstat i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Rådets direktiv 90/435/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater, omfatter ikke retten til afkast.

I overensstemmelse med de ved EF-traktaten sikrede former for fri bevægelighed, som finder anvendelse på grænseoverskridende forhold, skal en medlemsstat imidlertid, når den for at undgå dobbeltbeskatning af modtaget udbyttet både fritager for beskatning hvad angår det udbytte, som et hjemmehørende selskab modtager fra et andet hjemmehørende selskab, hvori det besidder andele i fuldt ejerskab, og det udbytte, som et hjemmehørende selskab modtager fra et andet hjemmehørende selskab, hvori det alene har retten til afkast af andele, anvende den samme skattemæssige behandling på udbytte, som et hjemmehørende selskab, der besidder andele i fuldt ejerskab, modtager fra et selskab i en anden medlemsstat, og udbytte, der modtages fra et hjemmehørende selskab, der alene har retten til afkast af aktier.


(1)  EUT C 82 af 14.4.2007.


Top