Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CA0276

Sag C-276/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2008 — The Wellcome Foundation Ltd mod Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof) (Varemærker — lægemidler — ompakning — parallelimport — væsentlig ændring af emballagens udseende — pligt til forudgående underretning)

OJ C 44, 21.2.2009, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/2


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 22. december 2008 — The Wellcome Foundation Ltd mod Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof)

(Sag C-276/05) (1)

(Varemærker - lægemidler - ompakning - parallelimport - væsentlig ændring af emballagens udseende - pligt til forudgående underretning)

(2009/C 44/02)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: The Wellcome Foundation Ltd

Sagsøgt: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Oberster Gerichtshof — fortolkning af artikel 7 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) — ompakning af et farmaceutisk produkt, der er genstand for parallelimport — væsentlig ændring af emballagens udseende — omfanget af pligten til forudgående underretning

Konklusion

1)

Artikel 7, stk. 2 i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, som ændret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde af 2. maj 1992, skal fortolkes således, at når det er godtgjort, at ompakningen af lægemidlet ved en ny emballage for produktet er nødvendig for en fortsat markedsføring af dette i importmedlemsstaten, skal udformningen af emballagen alene vurderes på grundlag af betingelsen om, at den ikke må være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

2)

Artikel 7, stk. 2, i nævnte direktiv skal fortolkes således, at det tilkommer parallelimportøren at give varemærkeindehaveren de oplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige for at give sidstnævnte mulighed for at efterprøve, at ompakningen af varen under dette varemærke er nødvendig for at markedsføre den i importmedlemslandet.


(1)  EUT C 217 af 3.9.2005.


Top