Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0766

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier) for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen KOM(2008) 53 endelig — 2008/0030 (COD)

OJ C 211, 19.8.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 211/47


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier) for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen«

KOM(2008) 53 endelig — 2008/0030 (COD)

(2008/C 211/14)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 22. februar 2008 under henvisning til EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 (fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier) for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Da EØSU fuldt ud går ind for forslagets indhold og allerede har behandlet dette emne i sine udtalelser af 7. juli 1999 (1) og 9. marts 2005 (2), besluttede det på sin 444. plenarforsamling den 22.-23. april 2008, mødet den 22. april 2008, med 154 stemmer for og 2 hverken for eller imod at afgive en udtalelse, som støtter Kommissionens forslag, og at henvise til den holdning, det gav udtryk for i ovennævnte dokumenter.

EØSU er i færd med at udarbejde en udtalelse om Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol [KOM(2007) 741 endelig, KOM(2007) 822 endelig, KOM(2007) 824 endelig og KOM(2008) 71 endelig].

 

Bruxelles, den 22. april 2008

Dimitris DIMITRIADIS

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg


(1)  Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for forebyggelse og bekæmpelse af visse overførbare spongiforme encephalopatier (EFT C 258 af 10.9.1999, s. 19).

(2)  Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (KOM(2004) 775 endelig — 2004/0270 (COD)) (EUT C 234 af 22.9.2005, s. 26-27).


Top