Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/269/91

Sag T-321/07: Sag anlagt den 28. august 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten mod KHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

OJ C 269, 10.11.2007, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 269/50


Sag anlagt den 28. august 2007 — Lufthansa AirPlus Servicekarten mod KHIM — Applus Servicios Tecnológicos (A+)

(Sag T-321/07)

(2007/C 269/91)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (Neu Isenburg, Tyskland) (ved lawyers G. Würtenberger og T. Wittmann)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Applus Servicios Technologicos, SL (tidligere Agbar Automotive, SL) (Barcelona, Spanien)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 7. juni 2007 af Andet Appelkammer i sag R 310/2006-2 angående indsigelsen, der var støttet på EF-varemærkeregistrering nr. 2 335 693 »Airplus International«, mod EF-varemærkeansøgning nr. 2 933 356 »A+« annulleres.

Indsigelsen mod EF-varemærkeansøgning nr. 2 933 356 »A+« tages til følge, og ansøgningen om registrering af EF-varemærke nr. 2 933 356 »A+« afslås.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ansøger om EF-varemærket: Applus Servicios Technologicos, SL (tidligere Agbar Automotive, SL)

Det omhandlede EF-varemærke: Figurmærket »A+« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35, 36, 37, 40, 41 og 42 — ansøgning nr. 2 933 356

Indehaver af det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Det i indsigelsessagen påberåbte varemærke eller tegn: EF-ordmærket »Airplus International« for varer og tjenesteydelser i klasse 9, 35, 36 og 42

Indsigelsesafdelingens afgørelse: Indsigelsen forkastes

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, og artikel 8, stk. 5, såvel som artikel 73, 74 og 79 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94.

Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret ikke har foretaget en vurdering af kriteriet om lighed mellem varer og tjenesteydelser samt ligheden mellem varemærkerne, og at appelkammeret ikke har taget hensyn til det ældre varemærkers renommé. Sagsøgeren har endvidere anført, at appelkammeret har tilsidesat sin pligt til at begrunde afgørelsen. Dertil kommer ifølge sagsøgeren, at appelkammeret ikke blot undersøgte de uanfægtede faktiske omstændigheder, beviser og argumenter, som parterne havde fremført. Sagsøgeren har desuden gjort gældende, at Harmoniseringskontoret har begået et alvorligt indgreb i sagsøgerens ret til kontradiktion ved ikke at have informeret sagsøgeren om, at en anden virksomhed var trådt i stedet for varemærkeindehaveren. Endelig gør sagsøgeren gældende, at appelkammeret har overskredet sine beføjelser, idet det uden at have en begrundelse herfor har taget hensyn til bemærkninger, som varemærkeindehaveren har fremsat efter den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist.


Top