Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(04)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

OJ C 165, 19.7.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/11


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

(2007/C 165/05)

Sag nr.: XA 125/06

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Limburg

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Flytning af malkekvægsbedriften Houben i Zuid- Limburg)

Retsgrundlag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Et samlet engangsbeløb fra provinsen på 100 000 EUR pr. flytning.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtte til mælkeproducenten udgør 40 % af udgifterne ved flytningen op til højst 100 000 EUR. Ovennævnte støttebeløb svarer til den tilladte støtte til landmanden, når en flytning i almenhedens interesse resulterer i, at landmanden får mere moderne faciliteter og forøger produktionskapaciteten. Når der er tale om en værditilvækst i de pågældende faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten, skal landmandens bidrag mindst svare til 60 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi eller af udgifterne til denne forøgelse. Dette følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1/2004. Mælkeproducenten bidrager selv med mindst 60 %. For malkekvægsbedriften Houben beløber de budgetterede udgifter sig til 1 612 776 EUR.

Gennemførelsesdato: Beslutningen om tildeling af støtte træder i kraft, når EU har anerkendt modtagelsen af denne meddelelse.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Fra december 2006 til og med den 31. december 2008.

Målet med støtten: Støtten omhandler flytning i offentlighedens interesse af malkekvægsbedrifter med gunstige fremtidsudsigter ud af områder, hvor den fysiske planlægning skaber begrænsninger, men hvor malkekvægsbedrifter er afgørende for bevarelsen af miljøets og landskabets kvalitet. Provinsen har opstillet mål om, at flytning af malkekvægsbedrifter skal være målrettet landskabspleje, miljøkvalitet og bæredygtighed.

Berørt(e) sektor(er): Intensive malkekvægsbedrifter (små og mellemstore virksomheder) af en størrelse på mindst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) kan komme i betragtning til støtte, hvis de befinder sig i områder i zuid- Limburg med mere end 2 % hældende terræn.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websted: www.limburg.nl

Sag nr.: XA 126/06

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Retsgrundlag: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Ordningens samlede budget over en 4-årig periode udgør 1,1 mio. GBP inklusive alle administrative omkostninger og arbejde på ikke-landbrugsjord. Det samlede beløb for det fysiske arbejde på landbrugsjorden udgør 145 500 GBP.

Dette kan yderligere deles op efter regnskabsår:

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen gælder indtil 30. juni 2010.

Støttens formål: Formålet med projektet er at bevare og restaurere vigtige kulturværdier i landskaberne i Kerridge Ridge og Ingersley Vale.

Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 5 i forordning nr. 1/2004, og de relevante omkostninger dækker anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier.

Berørt(e) sektor(er): Landbrugssektoren — alle virksomheder, der har med produktion at gøre.

Websted: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

Klik på »Defra State Aid«-linket nederst i højre side.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Grundejere, der har med ikke-landbrugsproduktion at gøre, dækkes af ordningen for »The National Heritage Memorial Fund (NN 11/02)«, der specifikt er godkendt af Europa-Kommissionen.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed i Det Forenede Kongerige)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


Top