Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/155/65

Sag T-158/07: Sag anlagt den 7. maj 2007 — COFAC mod Kommissionen

OJ C 155, 7.7.2007, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/36


Sag anlagt den 7. maj 2007 — COFAC mod Kommissionen

(Sag T-158/07)

(2007/C 155/65)

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: COFAC — Cooperativa de Formação e Animação Cultural, crl (Lissabon, Portugal) (ved advogado Luís Gomes)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Kommissionens beslutning D(2004) 24253 af 9. november 2004 om nedsættelse af det økonomiske tilskud fra Den Europæiske Socialfond (ESF), som sagsøgeren var blevet bevilliget ved beslutning K(87) 0860 af 30. april 1987 (sag nr. 880707 P1), annulleres i henhold til artikel 230 EF.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den 1. marts 2007 blev sagsøgeren underrettet om Kommissionens beslutning om at nedsætte det økonomiske tilskud, som sagsøgeren blev bevilliget ved beslutning K(87) 0860 af den 30. april 1987, til 25 291,75 EUR. Som begrundelse for beslutningen anførtes det, at »der er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at der er forekommet uregelmæssigheder ved gennemførelsen af visse erhvervsuddannelser, som medfinansieredes af ESF, […] at der er blevet gennemført straffesager vedrørende forvaltningen og den faktiske anvendelse af de modtagne midler […] og endvidere er der ved domstolsafgørelser eller revision/fornyet analyse af de omhandlede enheder foretaget ændringer i omkostnings- og finansieringsstrukturen i sagsakterne vedrørende beslutningen«.

Den portugisiske straffesag mod sagsøgeren afsluttedes imidlertid med en afgørelse, hvorefter der var indtrådt forældelse, hvilket naturligvis ikke indebærer, at sagsøgeren er blevet fundet skyldig i noget forhold.

Endvidere modtog sagsøgeren aldrig noget endeligt udkast vedrørende resultatet af revisionen/den fornyede gennemgang fra de nationale myndigheder og har ikke på nogen måde taget del i udarbejdelsen af disse konklusioner, ligesom sagsøgeren heller ikke fik nogen mulighed for i denne sammenhæng at forsvare sig mod anklagerne om afvigelser i forhold til den i sagen foreliggende omkostnings- og finansieringsstruktur.

Ifølge Domstolens faste praksis er en kommissionsbeslutning, hvorved et tidligere bevilliget økonomisk tilskud fra ESF nedsættes eller ophæves, en beslutning, som kan berøre modtagerne af denne støtte umiddelbart og individuelt.

Sagsøgeren har ikke haft mulighed for at udtale sig over for Kommissionen vedrørende nedsættelsen af støtten, hvorfor den anfægtede beslutning er uretmæssig og bør annulleres.

Ved vedtagelsen af ovennævnte beslutning skete der tilsidesættelse af sagsøgerens ret til kontradiktion, der udgør et grundlæggende fællesskabsretligt princip og indebærer, at de personer, der er adressater for en beslutning, skal gives mulighed for at udtrykke deres synspunkter vedrørende de omstændigheder, som er anført som begrundelse for beslutningen, når beslutningen har en mærkbar indvirkning på deres interesser.


Top