Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/155/07

Sag C-359/06: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 24. maj 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig (Traktatbrud — direktiv 2001/45/EF — socialpolitik — beskyttelse af arbejdstagere — brug af arbejdsudstyr — minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed)

OJ C 155, 7.7.2007, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 155/5


Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 24. maj 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

(Sag C-359/06) (1)

(Traktatbrud - direktiv 2001/45/EF - socialpolitik - beskyttelse af arbejdstagere - brug af arbejdsudstyr - minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed)

(2007/C 155/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Kreuschitz og I. Kaufmann-Bühler, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af alle de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 195, s. 46)

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/45/EF af 27. juni 2001 om ændring af Rådets direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), idet den for så vidt angår Burgenland og Kärnten ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, og for så vidt angår Niederösterreich under alle omstændigheder ikke har givet Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber meddelelse om disse bestemmelser inden for denne frist.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 249 af 14.10.2006.


Top