Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2005/176/09

Bekendtgørelse om løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker (nr. 1/2005)

OJ C 176, 16.7.2005, p. 26–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/26


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Bekendtgørelse om løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker

(nr. 1/2005)

(2005/C 176/09)

I.   EMNE

1.

Der iværksættes en løbende hovedlicitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 til alle destinationer undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro, herunder Kosovo, som defineret ved resolution 1244, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 10. juni 1999, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.

Den løbende licitation foretages efter artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/2001 (1) og forordning (EF) nr. 1138/2005 (2).

II.   FRISTER

1.

Den løbende licitation er åben indtil den 27. juli 2006. Der iværksættes dellicitationer i dens gyldighedsperiode.

2.1.

Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation begynder den 22. juli 2005 og udløber torsdag den 28. juli 2005 kl. 10.00 belgisk tid.

2.2.

For hver af de følgende dellicitationer begynder fristen for indgivelse af bud den første arbejdsdag efter udløbet af fristen for den foregående dellicitation.

2.3.

Fristen for indgivelse af bud udløber kl. 10.00 belgisk tid:

den 11. og 25. august 2005

den 8., 15., 22. og 29. september 2005

den 6. oktober 2005, 13. oktober 2005, 20. oktober 2005 og 27. oktober 2005

den 10. og 24. november 2005

den 8. og 22. december 2005

den 5. og 19. januar 2006

den 2. og 16. februar 2006

den 2., 16. og 30. marts 2006

den 6. og 20. april 2006

den 4. og 18. maj 2006

den 1., 8., 15., 22. og 29. juni 2006

den 13. og 27. juli 2006.

3.

Medmindre der foretages ændringer eller udstedes en ny bekendtgørelse, er denne bekendtgørelse gyldig for alle de dellicitationer, der iværksættes i løbet af denne løbende licitations gyldighedsperiode.

III.   BUD

1.

Ved denne bekendtgørelse opfordres de interesserede parter til for hver dellicitation at indgive bud vedrørende eksportafgiften og/eller eksportrestitutionen ved eksport af det i kapital I omhandlede sukker.

2.1.

De skriftlige bud skal være det ansvarlige organ i hænde senest på de datoer og tidspunkter, der er anført i afsnit II, punkt 2, og kan enten afleveres til det ansvarlige organ i en medlemsstat mod kvittering for modtagelsen eller sendes som anbefalet brev eller telegram eller pr. telex, telefax eller elektronisk post, såfremt det ansvarlige organ accepterer disse kommunikationsformer, til af følgende adresser:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

tlf. (32-2) 287 24 11

fax (32-2) 230 25 33, 280 03 07

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

tlf. (420) 222 87 14 58

fax (420) 222 87 17 14

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

tlf. (45) 33 95 80 00

fax (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

tlf. (49-228) 68 45-0

fax (49-69) 68 45-3624/3794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

tlf. (372) 73 12 00

fax (372) 73 12 01

e-mail: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

EL-Αχαρνών 241, Αθήνα

telex 22 17 34 — 22 17 35 — 22 17 38

fax 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

tlf. (34) 913 47 64 66

fax (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 og 915 22 43 87

e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,

120, boulevard de Courcelles,

F-75017 Paris

tlf. (33-1) 56 79 46 00

fax (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

tlf. (01) 607 20 00

fax (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Torino, 45

I-00184 Roma

telex 06/620064

tlf. (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76

fax (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

CY-2000 Nicosia

tlf. +357-22 55 77 77

fax +357-22 55 77 55

e-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV-1981, Riga

tlf. (371) 702 75 42

fax (371) 702 71 20

e-mail: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g.17

LT-08111 Vilnius

tlf. (370) 5 252 69 11, 252 69 03

fax (370) 5 252 69 17

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

tlf. (352) 478 23 70

fax (352) 46 61 38

telex: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

tlf. (36) 1 219 45 14

fax (36) 1 219 45 11

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

tlf. (356) 2295 2227/2225/2115

fax: (356) 2295 2224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

tlf. (070) 370 87 08

fax (070) 346 14 00/370 84 44

e-mail: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

tlf. (43-1) 33 151 209

fax (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Cukru

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

tlf. (48) 22 661 75 90

fax (48) 22 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

tlf. (351) 218 81 42 63

fax (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

tlf. (386) 14 78 92 28

fax (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

tlf. (421) 2 592 66 397

fax (421) 2 592 66 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

tlf. (358-9) 160 01

fax (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

telefon (46-36) 15 50 00

telefax (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

tlf. (44 191) 226 50 79

fax (44 191) 226 18 39

3.

De bud, der ikke indgives pr. telex, telegram, telefax, eller E-mail, skal sendes til den pågældende adresse forseglet i dobbelt kuvert. På den inderste kuvert, der ligeledes skal være forseglet, anføres: »Bud i forbindelse med den løbende hovedlicitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker — nr. 1/2005 — Fortroligt.«

4.

Et bud er kun gyldigt, hvis følgende betingelser opfyldes:

a)

Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

i)

licitationens referencenummer (nr. 1/2005)

ii)

den bydendes navn og adresse

iii)

den mængde hvidt sukker, der skal eksporteres

iv)

eksportafgiftsbeløbet eller i givet fald eksportrestitutionsbeløbet pr. 100 kg hvidt sukker i euro med tre decimaler

v)

den sikkerhed, der skal stilles for den i nr. iii) omhandlede mængde sukker udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor buddet indgives.

b)

sikkerhedsstillelsen som omhandlet i afsnit IV eller bevis for, at denne sikkerhed er stillet, er ankommet til en af de adresser, der er anført i afsnit III, punkt 2.1., som den bydende har valgt at sende sit bud til, før udløbet af fristen for indgivelse

c)

den mængde, der skal eksporteres, er mindst på 250 t hvidt sukker

d)

buddet indeholder en erklæring, hvori den bydende forpligter sig til, såfremt hans bud antages, inden for den i afsnit V, punkt 6.1., litra b), fastsatte frist at ansøge om eksportlicens eller eksportlicenser for de mængder hvidt sukker, der skal eksporteres

e)

buddet er forsynet med en erklæring, hvori den bydende bekræfter, at det produkt, der skal udføres, er hvidt sukker af sund og sædvanlig handelskvalitet henhørende under KN-kode 1701 99 10

f)

buddet er forsynet med en erklæring, hvorved den bydende forpligter sig til, såfremt hans bud antages:

i)

ud over sikkerhedsstillelsen at betale det i afsnit VI, punkt 3, omhandlede beløb, hvis forpligtelsen til at eksportere i medfør af den i afsnit V, punkt 6.1., litra b), omhandlede eksportlicens ikke er opfyldt

ii)

inden 30 dage efter udløbet af eksportlicensens gyldighed at give det organ, der har udstedt den, oplysning om den eller de mængder, for hvilke eksportlicensen ikke er udnyttet

5.

Buddet samt beviser og erklæringer som omhandlet i punkt 3 og 4 affattes på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor buddet fremsættes.

6.

Bud, som ikke er indgivet i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bestemmelser, eller som indeholder andre betingelser end de her anførte, tages ikke i betragtning.

7.

Et bud kan ikke trækkes tilbage.

8.

Et bud kan indeholde oplysning om, at det kun anses for indgivet, hvis en af følgende betingelser eller begge er opfyldt:

a)

der skal træffes en beslutning om den mindste eksportafgift eller eventuelt den maksimale eksportrestitution på dagen for udløbet af fristen for indgivelse af de pågældende bud

b)

tilslaget skal vedrøre hele eller en bestemt del af den tilbudte mængde.

IV.   SIKKERHED

1.1.

Den bydende stiller en sikkerhed på 11 EUR/100 kg hvidt sukker til eksport i henhold til denne licitation.

1.2.

For tilslagsmodtagerne udgør den i punkt 1.1 omhandlede sikkerhed den sikkerhed for eksportlicensen, der stilles i forbindelse med ansøgningen om eksportlicens som omhandlet i afsnit V, punkt 6.1, litra b), medmindre andet er fastsat i afsnit VI, punkt 3.

2.1.

Den i punkt 1.1. omhandlede sikkerhed stilles efter den bydendes valg enten i kontanter eller i form af en garanti fra et pengeinstitut, som er anerkendt af den pågældende medlemsstat, udtrykt i nævnte medlemsstats valuta. Sikkerheden stilles til fordel for det pågældende ansvarlige organ.

2.2.

For så vidt angår bud, der indgives til det ansvarlige tyske organ, stilles sikkerheden dog til fordel for Forbundsrepublikken Tyskland. For så vidt angå bud, der indgives til det ansvarlige organ i andre medlemsstater, kan sikkerheden endvidere stilles gennem et pengeinstitut, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat. Denne sikkerhed affattes på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor buddet fremsættes.

3.1.

Bortset fra tilfælde af force majeure frigives den i punkt 1.1. omhandlede sikkerhed:

a)

for så vidt angår de bydende, for den mængde, for hvilken buddet er blevet afvist

b)

for så vidt angår tilslagsmodtagere, der ikke har ansøgt om eksportlicens inden for den i afsnit V, punkt 6.1, litra b), omhandlede frist, med 10 EUR/100 kg hvidt sukker

c)

for så vidt angår tilslagsmodtagerne, for den mængde, for hvilken de efter artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1291/2000 (3), har opfyldt den eksportforpligtelse, der følger af den i afsnit V, punkt 6.1, litra b), omhandlede licens, på de i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede betingelser.

I det i første afsnit, litra b), omhandlede tilfælde nedsættes den del af sikkerheden, der kan frigives, eventuelt med:

a)

forskellen mellem den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er højere end det førstnævnte beløb

b)

forskellen mellem den mindste eksportafgift, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den mindste eksportafgift, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er lavere end det førstnævnte.

3.2.

Sikkerheden eller den del af sikkerheden, der ikke frigives, fortabes for den mængde sukker, som de dertil svarende forpligtelser ikke er opfyldt for.

4.

I tilfælde af force majeure fastsætter den pågældende medlemsstats ansvarlige organ de foranstaltninger til frigivelse af sikkerheden, det finder nødvendige i betragtning af de omstændigheder, som vedkommende påberåber sig.

V.   LICITATIONSTILSLAG

1.

For hver dellicitation kan der efter gennemgang af buddene fastsættes en maksimummængde.

2.

Det kan besluttes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

3.1.

Anvendes punkt 2 ikke og fastsættes der en mindste eksportafgift, gives tilslaget til den eller de bydende, hvis bud svarer til eller ligger over den mindste eksportafgift, jf. dog punkt 4 og 5.

3.2.

Anvendes punkt 2 ikke og fastsattes der en maksimal eksportrestitution, gives tilslaget til den eller de bydende, hvis bud svarer til eller ligger under den maksimale eksportrestitution, samt til enhver bydende, hvis bud vedrører en eksportafgift, jf. dog punkt 4 og 5.

4.

Er der for en dellicitation fastsat en maksimummængde og en mindste eksportafgift, gives tilslaget til den bydende, der afgiver bud med den højeste eksportafgift. Opbruges maksimumsmængden ikke fuldt ud herved, gives der, indtil den pågældende mængde er opbrugt, tilslag på grundlag af eksportafgiftens størrelse, idet der begyndes med den største eksportafgift.

Er der for en dellicitation fastsat en maksimummængde og en maksimal eksportrestitution, gives tilslaget efter første afsnit og i tilfælde af, at buddene er opbrugt eller ingen er indgivet, med angivelse af eksportafgiften til de bydende, hvis bud omfatter en eksportrestitution, på grundlag af restitutionsbeløbets størrelse, idet der begyndes med det laveste beløb, indtil maksimumsmængden er opbrugt.

5.1.

Fører den i punkt 4 givne regel for tilslag til, at maksimumsmængden overskrides ved antagelsen af bud, gives der kun tilslag til den bydende for den mængde, der er nødvendig for at opbruge maksimumsmængden.

5.2.

Angiver buddene samme eksportafgift eller samme eksportrestitution, og fører antagelse af den samlede mængde, disse bud repræsenterer, til overskridelse af maksimumsmængden, tages buddene i betragtning enten:

a)

enten i forhold til den samlede mængde, der er anført i hvert af buddene

b)

eller på den måde, at der for de enkelte tilslagsmodtagere gælder en vis maksimumsmængde, hvis størrelse nærmere skal fastlægges

c)

eller ved lodtrækning.

6.1.

Tilslagsmodtageren har:

a)

ret til på de i litra b) anførte betingelser at få udstedt en eksportlicens for den antagne mængde med angivelse af henholdsvis den eksportafgift eller den eksportrestitution, der er anført i buddet

b)

pligt til at indgive en ansøgning om eksportlicens for denne mængde senest på en af følgende datoer:

a)

den sidste arbejdsdag forud for den dag, hvor den følgende uges dellicitation indledes

b)

den sidste arbejdsdag i den følgende uge, hvis der i nævnte uge ikke er fastsat nogen dellicitation

c)

pligt til at udføre den mængde, som er anført i buddet, og såfremt denne forpligtelse ikke er opfyldt, jf. artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr.1291/2000, i givet fald at betale det i afsnit VI, punkt 3, omhandlede beløb.

6.2.

Denne ret og disse forpligtelser kan ikke overdrages.

7.1.

Den pågældende medlemsstats ansvarlige organ meddeler straks alle de bydende resultatet af deres deltagelse i licitationen. Endvidere tilstiller dette organ straks tilslagsmodtagerne en erklæring om antagelse af buddet.

7.2.

I erklæringen om tilslaget skal mindst følgende angives:

a)

licitationens referencenummer (nr. 1/2005)

b)

den mængde hvidt sukker, der skal eksporteres

c)

den eksportafgift, der skal opkræves, eller eventuelt den eksportrestitution, der skal ydes, udtrykt i EUR pr. 100 kg hvidt sukker af den i litra b) omhandlede mængde.

VI.   EKSPORTLICENSER

1.

Artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 995/2002 (5), og artikel 12 i forordning (EØF) nr. 120/89 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2194/96 (7), anvendes ikke for hvidt sukker, der skal eksporteres i henhold til denne bekendtgørelse.

2.1.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til en dellicitation, gælder fra deres udstedelsesdato indtil udgangen af den femte måned efter den, hvori dellicitationen har fundet sted.

2.2.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted fra den 1. maj 2006, er dog kun gyldige indtil den 30. september 2006.

De ansvarlige myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt eksportlicensen, kan efter skriftlig anmodning fra dennes indehaver forlænge dens gyldighed indtil senest den 15. oktober 2006, når der opstår tekniske vanskeligheder, som bevirker, at det ikke er muligt at foretage eksporten inden for den frist, der er omhandlet i første afsnit, og på betingelse af, at nævnte transaktion ikke er omfattet af ordningen i artikel 4 eller 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (8).

2.3.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted mellem den 28. juli 2005 og den. 30. september 2005, er først gyldige fra den 1. oktober 2005.

3.

Bortset fra tilfælde at force majeure erlægger licensindehaveren et bestemt beløb over for det ansvarlige organ for den mængde, som eksportforpligtelsen i medfør af den eksportlicens, der er ansøgt om, ikke er opfyldt for som omhandlet i artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1291/2000, såfremt den i afsnit IV, punkt 1.1, omhandlede sikkerhed er mindre end resultatet af en af følgende beregninger:

a)

den eksportafgift, som er anført på licensen, efter fradrag af den afgift, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode

b)

summen af den eksportafgift, som er anført på licensen, og den restitution, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode

c)

den eksportrestitution, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode, nedsat med den restitution, der er anført på licensen.

Det beløb, der skal erlægges som omhandlet i første afsnit, er lig med forskellen mellem resultatet af den beregning, der alt efter tilfældet er foretaget efter litra a), b) eller c), og sikkerheden som omhandlet i artikel IV, punkt 1.1.

4.

Den i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede mulighed for tilbagekaldelse kan ikke påberåbes i forbindelse med denne løbende licitation.

VII.   TVISTER

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem tilslagsmodtageren og det ansvarlige organ, som buddet er indgivet til:

1)

henhører udelukkende:

når det drejer sig om BIRB under domstolene i Bruxelles, uden regresret.

når det drejer sig om SZIF, under domstolene i Prag

når det drejer sig om »Direktoratet for FødevareErhverv«, under domstolene i København

når det drejer sig om BLE under domstolene i Bonn

når det drejer sig om PRIA, under forvaltningsdomstolen i Tartu (Tartu Halduskohus)

når det drejer sig om OΠEKEΠE, under domstolene i Athen

når det drejer sig om FEGA under domstolene i Madrid

når det drejer sig om FIRS under Tribunal de Grande Instance de Paris, selv ved ankesager vedrørende sikkerhedsstillelsen og selv ved flerhed af sagsøgte

når det drejer sig om AGEA, under domstolene i Rom

når det drejer sig om KOAΠ, under domstolene på Cypern

når det drejer sig om LAD, under domstolene i Riga

når det drejer sig om »Užsienio Prekybos Departamentas«, under domstolene i Vilnius

når det drejer sig om »Office des licences«, under Tribunal Administratif i Luxembourg

når det drejer sig om MVH, under domstolene i Budapest

når det drejer sig om AP, under det nationale tvistbilæggelseskontor

når det drejer sig om HPA under »College van, Beroep voor het Bedrijfsleven«, Juliana van Stolberglaan 2, Den Haag

når det drejer sig om AMA under domstolene i Wien,

når det drejer sig om ARR, under Wojewódzki Sad Administracyjny i Warszawa

når det drejer sig om Ministério das Finanças, under »da Comarca«-domstolen i Lissabon

når det drejer sig om Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, under domstolene i Ljubljana

når det drejer sig om PPA, under Slovakiets Landbrugsministerium, Kontoret for Landbrug og Handel

når det drejer sig om Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö, under domstolene Helsingin hallinto-oikeus

2)

bilægges:

når det drejer sig om ISIA, efter den irske lovgivning

når det drejer sig om RPA, efter den engelske lovgivning.

når det drejer sig om SJV, efter den svenske lovgivning.


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 185 af 16.7.2005, s. 3.

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(4)  EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.

(5)  EFT L 152 af 12.6.2002, s. 11.

(6)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19.

(7)  EFT L 293 af 16.11.1996, s. 3.

(8)  EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.


Top