Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XX0716(01)

Meddelelse fra Danmarks regering vedrørende invitation til at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen — 6. danske udbudsrunde (EØS-relevant tekst)

OJ C 176, 16.7.2005, p. 23–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/23


Meddelelse fra Danmarks regering vedrørende invitation til at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen

6. danske udbudsrunde

(2005/C 176/06)

(EØS-relevant tekst)

Under henvisning til artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter meddeles det herved, at der i henhold til § 12, stk. 1, litra a, i lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 1230 af 27. december 2003 og lov nr. 442 af 9. juni 2004, kan ansøges om tilladelser i et område i Nordsøen på dansk kontinentalsokkel vest for 6° 15' østlig længde (Centralgraven og tilstødende områder) indtil den 1. november 2005 kl. 12. Såfremt der ikke forløber en periode på 90 dage begyndende fra offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende og frem til 1. november 2005, kan ansøgninger indgives indtil den 90. dag kl. 12.00 efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Arealer

Der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i de ikke-koncessionsbelagte dele af et område i og omkring Centralgraven i Nordsøen, jf. kort, som kan rekvireres i Energistyrelsen eller findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk. Området er afgrænset mod nord, vest og syd af sokkelgrænserne til Norge, Storbritannien og Tyskland og mod øst af 6° 15' østlig længde.

Der kan endvidere ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding i dybereliggende lag under feltafgrænsningerne af følgende forekomster, som er afgrænset i dybden:

a)

Lulita forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 3 750 meters dybde

b)

Lulita forekomsten i tilladelse 1/90, afgrænset i 3 750 meters dybde

c)

Amalie forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 5 500 meters dybde, samt

d)

Syd Arne forekomsten i tilladelse 7/89, afgrænset i henholdsvis 5 100 meters dybde for så vidt angår forekomstens vestlige del og i 3 200 meters dybde for så vidt angår forekomstens østlige del.

En tilladelse vil normalt omfatte et areal svarende til størrelsen af 1-2 blokke, men vil i helt særlige tilfælde også kunne omfatte et større sammenhængende område, f.eks. hvor datatætheden er ringe. Såfremt der søges om tilladelse til et areal, der er større end 1-2 blokke, angives begrundelsen herfor i ansøgningen.

Bestemmelser og kriterier som nævnt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 94/22/EF fremgår af lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund og er offentliggjort den 20. maj 2005 i Statstidende nr. 93 under forskellige kundgørelser, licitationer og udbud.

Ansøgninger indsendes til følgende adresse, hvor yderligere oplysninger, på grundlag af direktiv 94/22/EF, kan fås:

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Tlf. (45) 33 92 67 00

Fax (45) 33 11 47 43

E-post ens@ens.dk

Hjemmeside: www.ens.dk

Tilladelser forventes meddelt 3-5 måneder efter ansøgningsfristens udløb.


Top