EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE1167

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 298 endelig — 2003/0103 (CNS))

OJ C 10, 14.1.2004, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE1167

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 298 endelig — 2003/0103 (CNS))

EU-Tidende nr. C 010 af 14/01/2004 s. 0027 - 0027


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave)"

(KOM(2003) 298 endelig - 2003/0103 (CNS))

(2004/C 10/08)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 6. juni 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til EØSU's Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Susanna Florio til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 11. september 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling, mødet den 24. september 2003, følgende udtalelse med 125 stemmer for, 2 imod og 1 hverken for eller imod:

1. I juni 2002 vedtog Kommissionen en række dokumenter - med udgangspunkt i hvidbogen om styreformer - der skal bidrage til en forbedring af EU-institutionerne og bestræbe sig på bedre at forklare, hvad EU laver, og hvilke beslutninger det træffer. Det er således ved flere lejligheder blevet slået fast, at opbygningen af et demokratisk EU bl.a. afhænger af dets evne til at informere og fremme inddragelsen af borgerne i beslutnings- og lovgivningsprocesserne.

2. Det er især vigtigt at forenkle og tydeliggøre oplysningerne om bl.a. EU-lovgivningen. I 1987 gav Kommissionen sine tjenestegrene mandat til at kodificere retsakterne med det formål at skabe større retssikkerhed, bl.a. fordi det ikke var muligt at foretage væsentlige ændringer i indholdet af en afgørelse.

3. Det foreliggende forslag om kodificering vedrører Rådets tidligere afgørelse (91/115/EØF) om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik. Eftersom der er tale om en omfattende kodificering af en konsolideret tekst, udtaler EØSU sig ikke om selve teksten, men om forenklingsproceduren.

4. I betragtning af betydningen af det pågældende udvalg og i lyset af de mange rettelser forskellige redaktionsgrupper har foretaget i teksten, mener EØSU, at man bør støtte forenklingen (kodificeringen), som helt sikkert vil få det pågældende udvalg til at fungere bedre og fremme en bedre oplysning omkring dets arbejde.

5. Disse oplysninger er især nødvendige for de forskellige instanser inden for institutionerne og i samfundet, der som tilsigtet anvender og indberetter de oplysninger, der bruges til penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik.

6. EØSU har længe fundet det nødvendigt, at beslutninger på statistikområdet får en så bred opbakning og støtte som mulig, da statistikkerne er så vigtige for fastlæggelsen af strategier på det økonomiske, monetære og finanspolitiske område. Det er vigtigt, at man hele tiden kontrollerer rigtigheden og troværdigheden af de oplysninger, som kommer fra dels de nationale statistikkontorer dels Eurostat.

7. Derfor er Rådets afgørelse om at nedsætte et udvalg, der skal udtale sig som udviklingen og koordineringen af penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikkerne, særdeles vigtig. EØSU mener endvidere, at man bør støtte en kodificering af Rådets afgørelse, selv om det bør understreges, at der nu er gået mere end 10 år siden Rådets dokument blev vedtaget i 1991, og at der derfor kan opstå en vis træghed i udarbejdelsen af de endelige retsakter og i kodificeringsprocedurerne.

8. EØSU mener derfor, at de pågældende kodificeringer så vidt muligt bør ske i et hurtigere tempo.

Bruxelles, den 24. september 2003.

Roger Briesch

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Top