EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE1161

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 252 endelig — 2003/0094 (COD))

OJ C 10, 14.1.2004, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE1161

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 252 endelig — 2003/0094 (COD))

EU-Tidende nr. C 010 af 14/01/2004 s. 0006 - 0006


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)"

(KOM(2003) 252 endelig - 2003/0094 (COD))

(2004/C 10/02)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 26. maj 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 308 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som udpegede Bo Green til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og 25. september, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 119 stemmer for, 1 imod og 3 hverken for eller imod:

1. Baggrund

1.1. Europa-Kommissionen pålagde 1. april 1987 sine medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende ændring eller med endnu kortere mellemrum for at sikre, at fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.

1.2. Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter er der ved en interinstitutionel aftale af 20. december 1994 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen fastsat, at der kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de kodificerede retsakter.

2. Kommissionens forslag

2.1. Formålet med det foreliggende forslag er at foretage en kodifikation af Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det(1). Forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

2.2. Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1500 V jævnspænding. Det gælder således for en stor del af de elektriske produkter til både professionel og privat brug. Det er Lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.

3. Generelle bemærkninger

3.1. EØSU kan principielt tilslutte sig Kommissionens forslag, som har til formål at gøre fællesskabslovgivningen klar og gennemsigtig.

4. Særlige bemærkninger

4.1. Forslag til ændret formulering af artikel 5, 2. afsnit:""

Den nuværende formulering vedrører ikke de organer, som omtales i direktivforslagets artikel 11. Rent faktisk er det standarder, som er udarbejdet af CENELEC(2).

Bruxelles, den 24. september 2003.

Roger Briesch

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) Bilag V, del A, i dette forslag.

(2) European Committee for Electrotechnical Standardization.

Top