EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XX0425(01)

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank af 18. april 2002 om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (CON/2002/11)

OJ C 100, 25.4.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XX0425(01)

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank af 18. april 2002 om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (CON/2002/11)

EF-Tidende nr. C 100 af 25/04/2002 s. 0008 - 0008


Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank

af 18. april 2002

om en indstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank

(CON/2002/11)

(2002/C 100/06)

1. Med skrivelse af 15. april 2002 har formanden for Rådet for Den Europæiske Union anmodet Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om at afgive udtalelse om Rådets indstilling af 15. april 2002 om udnævnelse af næstformanden for Direktionen for Den Europæiske Centralbank (2002/287/EF)(1).

2. Den nævnte indstilling, som fremsendes til afgørelse til stats- eller regeringscheferne for de medlemsstater, som har indført euroen, efter høring af Styrelsesrådet for ECB og Europa-Parlamentet, anbefaler, at Lucas D. Papademos udnævnes til næstformand for Direktionen for ECB for en embedsperiode på 8 år, med virkning fra 1. juni 2002.

3. Styrelsesrådet for ECB er af den opfattelse, at den foreslåede kandidat er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen, i overensstemmelse med kravene i artikel 112, stk. 2, litra b), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det følgende benævnt "traktaten").

4. Styrelsesrådet for ECB har ingen indvendinger mod Rådets indstilling om udnævnelse af den foreslåede kandidat til næstformand for ECB. I henhold til artikel 13.1 og 46.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (i det følgende benævnt "statutten") udøver samme person næstformandsfunktionen i ECB's tre besluttende organer, og den officielle stillingsbetegnelse bør derfor være "næstformand for ECB" i stedet for "næstformand for ECB's Direktion".

5. Styrelsesrådet for ECB har vedtaget denne udtalelse i henhold til artikel 112, stk.2, litra b), i traktaten og artikel 11.2 og 43.3 i statutten.

6. Denne udtalelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. april 2002.

På vegne af Styrelsesrådet for ECB

Willem F. Duisenberg

Formand

(1) EFT L 101 af 17.4.2002, s. 17.

Top