EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0425(04)

Meddelelse fra Kommissionen om situationen med hensyn til præferenceaftaler med bestemmelser om diagonal kumulation af oprindelse mellem Fællesskabet, Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein), Tjekkiet, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Tyrkiet

OJ C 100, 25.4.2002, p. 5–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0425(04)

Meddelelse fra Kommissionen om situationen med hensyn til præferenceaftaler med bestemmelser om diagonal kumulation af oprindelse mellem Fællesskabet, Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein), Tjekkiet, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Tyrkiet

EF-Tidende nr. C 100 af 25/04/2002 s. 0005 - 0007


Meddelelse fra Kommissionen om situationen med hensyn til præferenceaftaler med bestemmelser om diagonal kumulation af oprindelse mellem Fællesskabet, Bulgarien, Schweiz (herunder Liechtenstein), Tjekkiet, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Tyrkiet

(2002/C 100/05)

Artikel 3 og 4 i protokollen om definition af "produkter med oprindelsesstatus" og ordningen for administrativt samarbejde, der er knyttet til præferenceaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og henholdsvis Bulgarien, Schweiz, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Island, Litauen, Letland, Norge, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet og aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Tyrkiet, samt artikel 3 i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde fastsætter diagonal kumulation af oprindelse mellem de berørte lande.

I medfør af stk. 4 i disse bestemmelser meddeler Fællesskabet og de berørte lande via Europa-Kommissionen hinanden de nærmere enkeltheder vedrørende lignende aftaler og oprindelsesregler, som anvendes med andre lande. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende (C-udgaven) datoen, på hvilken kumulationen i henhold til nævnte artikel kan anvendes af de lande, der har opfyldt de nødvendige betingelser.

Nedenstående tabel viser situationen med hensyn til aftaler indgået mellem de lande, der deltager i denne kumulation, ifølge oplysninger fra de berørte lande med en præcisering af datoen for iværksættelsen af de tilsvarende protokoller om oprindelsesreglerne samt ændringer heraf.

SITUATIONEN MED HENSYN TIL FRIHANDELSAFTALER, DER INDEHOLDER BESTEMMELSE OM DIAGONAL KUMULATION MELLEM EF, CEFTA-LANDENE, EFTA-STATERNE, DE BALTISKE STATER OG TYRKIET

>TABELPOSITION>

FORKLARING:

- Ingen frihandelsaftale.

EIO Endnu ikke offentliggjort.

1. Indførelse af paneuropæisk kumulation.

2. Inddragelse af Tyrkiet blandt landene med paneuropæisk kumulation - måldato 1.1.1999.

3. Indførelse af euroen og visse ændringer i listereglerne - måldato 1.1.2000.

00.00.0000 I tilfælde, hvor landene indbyrdes anvender de ændrede bestemmelser i aftalerne eller aftaler som sådanne fra forskellige tidspunkter, er disse datoer angivet med fed skrift. De pågældende bestemmelser kan anvendes i handelsforbindelserne mellem disse lande fra et senere tidspunkt.

NB:

Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien er medlemmer af CEFTA (aftalen om Det Centraleuropæiske Frihandelsområde), hvis aftaler omfatter en oprindelsesprotokol (nr. 7) om anvendelse af diagonal kumulation mellem disse lande inden for rammerne af paneuropæisk kumulation.

Top