EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AE1415

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (kodificeret udgave)"

OJ C 116, 20.4.2001, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AE1415

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (kodificeret udgave)"

EF-Tidende nr. C 116 af 20/04/2001 s. 0069 - 0069


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (kodificeret udgave)"

(2001/C 116/16)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 20. september 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Jochen Lehnhoff til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 7. november 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000, mødet den 29. november, følgende udtalelse med 112 stemmer for og ingen mod.

1. ØSU godkender Kommissionens initiativ vedrørende kodificering af betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer.

2. ØSU har ved flere lejligheder slået til lyd for, at fællesskabsretten forenkles og gøres klarere og mere tilgængelig for borgeren. ØSU har haft lejlighed til at konstatere, at Kommissionens afgørelse af 1. april 1987 og de efterfølgende konklusioner fra formandskabet for Det Europæiske Råd i Edinburgh i december 1992 om kodifikation går i den rigtige retning. Det påskønner også, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen med indgåelsen af den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 er blevet enige om en fremskyndet arbejdsmetode, der betyder, at man hurtigt kan vedtage de kodificerede retsakter (som ikke indebærer substansændringer af de pågældende retsakter).

Bruxelles, den 29. november 2000.

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Top