EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AC0700

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om «Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (kodificeret version)»

OJ C 258, 10.9.1999, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0700

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om «Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (kodificeret version)»

EF-Tidende nr. C 258 af 10/09/1999 s. 0012 - 0012


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne (kodificeret version)"

(1999/C 258/03)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 17. maj 1999 under henvisning til EF-traktatens artikel 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø, som udpegede Johannes M. Jaschick til ordfører uden studiegruppe. Sektionen vedtog sin udtalelse den 1. juni 1999.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 365. plenarforsamling af 7.-8. juli 1999, mødet den 7. juli 1999, følgende udtalelse med 98 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller imod.

1. Dette kodificeringsforslag er udarbejdet på grundlag af en forudgående konsolidering af teksten til Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler samt ændringsretsakterne hertil. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige direktiver, som kodifikationen angår.

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg hilser Kommissionens forslag velkommen, eftersom kodifikationen opfylder kravet om, at fællesskabsretten skal forenkles og gøres klarere for borgerne. En gennemgang af teksten har vist, at Kommissionens forslag ikke indeholder nogen indholdsmæssige, men kun formelle ændringer, som har været nødvendige i forbindelse med kodifikationen.

Bruxelles, den 7. juli 1999.

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Top