Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/207A/01

Meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver — EPSO/AD/284/14 — tysksprogede oversættere (DE) — EPSO/AD/285/14 — græsksprogede oversættere (EL) — EPSO/AD/286/14 — spansksprogede oversættere (ES) — EPSO/AD/287/14 — svensksprogede oversættere (SV)

OJ C 207A , 3.7.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 207/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER

EPSO/AD/284/14 — TYSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (DE)

EPSO/AD/285/14 — GRÆSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (EL)

EPSO/AD/286/14 — SPANSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (ES)

EPSO/AD/287/14 — SVENSKSPROGEDE OVERSÆTTERE (SV)

2014/C 207 A/01

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige udvælgelsesprøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af oversættere (1) (AD 5).

Formålet med udvælgelsesprøverne er at få opstillet nogle reservelister, som kan anvendes ved besættelse af ledige tjenestemandsstillinger i EU-institutionerne.

Inden man søger, bør man nøje læse de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 60 A af 1. marts 2014 og på EPSO's hjemmeside.

I de generelle regler, som er en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøverne, redegøres der for bestemmelserne om udvælgelsesprocedurerne og ansøgningsvilkårene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVER

V.

PRØVER I OVERSÆTTELSE

VI.

ASSESSMENTCENTER

VII.

LISTER OVER EGNEDE ANSØGERE

VIII.

HVORDAN SØGER MAN?

I.   GENERELT

1.

Antal pladser på listerne over egnede ansøgere

 

Option 1

Option 2

EPSO/AD/284/14 — DE

41

16

EPSO/AD/285/14 — EL

46

9

EPSO/AD/286/14 — ES

44

4

EPSO/AD/287/14 — SV

21

13

2.

Bemærkninger

Alle udvælgelsesprøverne omfatter to optioner. Man kan kun tilmelde sig en udvælgelsesprøve og en option.

Valget foretages i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan ikke ændres, når onlineansøgningen er bekræftet og valideret.

Udvælgelsesprøverne henvender sig til ansøgere, som behersker udvælgelsesprøvens sprog fuldstændigt  (2) , både skriftligt og mundtligt (på modersmålsniveau eller tilsvarende), og som har et indgående kendskab til det første og det andet kildesprog. Det frarådes at søge, hvis ens sprogkundskaber ikke er på dette niveau.

II.   ARBEJDSOPGAVER

Lønklasse AD 5 er startlønklassen for administratorer, herunder både sprogadministratorer og andre administratorer, i EU-institutionerne.

En sprogadministrators (oversætters) primære opgave er at levere oversættelser af høj kvalitet af dokumenter inden for de fastsatte frister og at yde sproglig vejledning og således være med til at sikre, at den institution eller det organ, hvor vedkommende er ansat, kan nå sine mål.

Blandt en sprogadministrators (oversætters) opgaver kan nævnes oversættelse, revision og terminologiarbejde fra mindst to kildesprog til et hovedsprog. Det drejer sig ofte om komplicerede emner, men som regel er teksterne af politisk, juridisk, økonomisk, finansiel, videnskabelig eller teknisk karakter, og de dækker alle EU's aktivitetsområder. I arbejdet gøres der intensiv brug af fagspecifikke EDB- og kontorautomatiseringsredskaber.

III.   ADGANGSBETINGELSER

Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser:

1.

Generelle betingelser

Ansøgerne skal:

a)

være statsborgere i et af Den Europæiske Unions medlemslande

b)

være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

c)

have opfyldt sine forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt

d)

opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2.

Særlige betingelser

2.1.

Uddannelse

Uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed, der er afsluttet med et eksamensbevis.

2.2.

Erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring.

2.3.

Sprogkundskaber

OPTION 1

 

Sprog 1

hovedsprog

fuld beherskelse af udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2

første kildesprog (må ikke være det samme som sprog 1)

indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk

Sprog 3

andet kildesprog (må ikke være det samme som sprog 1 og 2)

indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk

OPTION 2

 

Sprog 1

hovedsprog

fuld beherskelse af udvælgelsesprøvens sprog

Sprog 2

første kildesprog (må ikke være det samme som sprog 1)

indgående kendskab til tysk, engelsk eller fransk

Sprog 3

andet kildesprog (må ikke være det samme som sprog 1 og må heller ikke være tysk, engelsk eller fransk)

indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog

 

Med henvisning til EU-Domstolens dom (Store Afdeling) i sag C-566/10 P, Den Italienske Republik mod Kommissionen, ønsker EU-institutionerne at begrunde, hvorfor valget af sprog 2 i forbindelse med denne udvælgelsesprøve er begrænset til nogle få officielle EU-sprog.

 

Ansøgerne gøres opmærksom på, at rækken af sprog, der kan vælges som andet sprog i forbindelse med denne udvælgelsesprøve, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, idet alle nyansatte umiddelbart skal kunne indgå i det daglige arbejde og være i stand til at kommunikere effektivt. Ellers ville der være stor fare for, at institutionerne ikke kunne fungere effektivt.

 

På baggrund af den sproglige praksis, som længe har været gældende i forbindelse med EU-institutionernes interne kommunikation, og tjenestegrenenes behov i forbindelse med den eksterne kommunikation og sagsbehandlingen, så er engelsk, fransk og tysk stadig de mest benyttede sprog. Engelsk, fransk og tysk er desuden de mest almindelige fremmedsprog i Den Europæiske Union og de sprog, der oftest studeres som første fremmedsprog. Det er samtidig en bekræftelse af det uddannelsesniveau og de faglige kompetencer, som det i praksis forventes, at ansøgerne til en stilling i EU-institutionerne er i besiddelse af, nemlig at de behersker mindst et af disse sprog. Når der både skal tages hensyn til tjenestens interesse, ansøgernes færdigheder samt det særlige område, som udvælgelsesprøven finder sted inden for, er det rimeligt, at prøverne foregår på disse tre sprog, så det sikres, at alle ansøgere, uanset hvilket sprog de har som deres officielle første sprog, behersker mindst et af disse tre officielle sprog i et sådant omfang, at de kan bruge det som arbejdssprog. EU-institutionerne har således ud fra en vurdering af ansøgernes særlige kompetencer mulighed for at afgøre, om de umiddelbart er i stand til at indgå i et miljø svarende til de rammer, hvor de vil skulle arbejde.

 

Ud fra samme begrundelse bør kommunikationssprogene mellem ansøgerne og institutionen begrænses, hvilket også gælder de sprog, der kan anvendes til at udfylde ansøgningsskemaet. Dette krav er desuden med til at gøre kontrollen og sammenligningen mellem ansøgernes ansøgninger mere ensartet.

 

Af hensyn til ligebehandlingen skal alle ansøgere, uanset om de har et af de tre nævnte sprog som deres første officielle sprog, aflægge visse prøver på deres andet sprog (som skal være et af de tre nævnte sprog).

 

Disse bestemmelser er ikke til hinder for, at man som ansat senere vil kunne tilegne sig et tredje arbejdssprog i henhold til artikel 45, stk. 2, i personalevedtægten.

IV.   ADGANGSPRØVER

Adgangsprøverne afvikles elektronisk og tilrettelægges af EPSO. Udvælgelseskomitéen fastsætter adgangsprøvernes sværhedsgrad og godkender indholdet på basis af forslag fra EPSO.

1.

Indkaldelse

Ansøgerne indkaldes til adgangsprøverne, hvis de har valideret deres ansøgning inden for fristen (se afsnit VIII).

Vær opmærksom på følgende:

1.

Når ansøgningen valideres, erklærer ansøgerne samtidig, at de opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III.

2.

For at deltage i adgangsprøverne skal ansøgerne reservere en dato. Tidsbestillingen skal foretages inden den frist, som meddeles i EPSO-kontoen.

2.

Prøvens indhold og bedømmelse

Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, som har til formål at bedømme ansøgernes evner inden for:

Prøve a)

Verbalt ræsonnement

Bedømmelse: 0-20 point

Prøve b)

Numerisk ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point

Der kræves mindst: 4 point.

Prøve c)

Abstrakt ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point

 

For prøverne a) og c) kræves der samlet mindst: 15 point.

Prøve d)

Sproglig forståelse

Bedømmelse: 0-12 point

Der kræves mindst: 6 point.

Prøve e)

Sproglig forståelse

Bedømmelse: 0-12 point

Der kræves mindst: 6 point.

3.

Sprog, som prøverne foregår på

Sprog 1 ved prøve a), b) og c)

Sprog 2 ved prøve d)

Sprog 3 ved prøve e).

V.   PRØVER I OVERSÆTTELSE

1.

Indkaldelse til prøverne

Ansøgernes særlige kompetencer vil blive prøvet i forbindelse med en række prøver i oversættelse, som er godkendt af udvælgelseskomiteen,

dog forudsat at ansøgerne har opnået det krævede minimum ved alle adgangsprøverne

at de (3) sammenlagt har opnået et af de bedste resultater ved prøverne a), c), d) og e) og

at de på grundlag af de oplysninger, de har givet i onlineansøgningen (4), opfylder de generelle og særlige betingelser i afsnit III.

Adgangsprøve b) skal bestås, for at man kan gå videre, men pointene fra denne prøve lægges ikke sammen med pointene fra de andre prøver, når det skal afgøres, hvem der kan inviteres til at deltage i oversættelsesprøverne.

Der indkaldes for hver udvælgelsesprøve og hver option ca. 3 gange og maksimalt 4 gange så mange ansøgere til oversættelsesprøverne, som der er pladser på listen over egnede ansøgere, jf. denne meddelelse om udvælgelsesprøve (5). Antallet oplyses desuden på EPSO's hjemmeside (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Oversættelsesprøverne vil blive afholdt i prøvecentre i medlemsstaterne.

2.

Prøvens indhold og bedømmelse

f)

En prøve i oversættelse fra sprog 2 til sprog 1 (med ordbog).

Varighed: 60 minutter

g)

En prøve i oversættelse fra sprog 3 til sprog 1 (med ordbog).

Varighed: 60 minutter

For hver oversættelsesprøve gives der 0-80 point.

For hver prøve kræves der mindst: 40 point.

Hvis en ansøger ikke opnår det krævede minimum ved prøve f), vil prøve g) ikke blive rettet.

VI.   ASSESSMENTCENTER

1.

Indkaldelse

Ansøgere, der har opnået det krævede minimum og er blandt de bedst placerede ved oversættelsesprøverne, vil blive indkaldt til assessmentcentret, som i princippet finder sted i Bruxelles og varer en dag.

Der indkaldes for hver udvælgelsesprøve og hver option ca. 2 gange så mange ansøgere til assessmentcentret, som der er pladser på listen over egnede ansøgere. Antallet er angivet i denne meddelelse om udvælgelsesprøve og offentliggøres desuden på EPSO's hjemmeside (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Assessmentcenter

Assessmentcentret, som har til formål at prøve ansøgerne i deres generelle kompetencer (6), afvikles på ansøgernes første kildesprog og består af følgende prøver, som er godkendt af udvælgelseskomiteen:

h)

en struktureret samtale

i)

en gruppeøvelse

j)

en mundtlig fremstilling.

De generelle kompetencer prøves efter følgende skema:

 

Struktureret samtale

Gruppeøvelse

Mundtlig fremstilling

Analyse og problemløsning

 

x

x

Kommunikation

x

 

x

Kvalitet og resultater

x

 

x

Læring og udvikling

x

x

 

Prioritering og organisation

 

x

x

Stresshåndtering

x

 

x

Samarbejde

x

x

 

Lederevner

x

x

 


3.

Bedømmelse

0-80 point for de generelle kompetencer tilsammen (10 point pr. kompetence)

Der kræves mindst: 40 point i alt for de 8 generelle kompetencer

4.

Vægtning

Med udgangspunkt i samtlige oversættelsesprøver (særlige kompetencer) og assessmentcentrets prøver (generelle kompetencer) beregnes det endelige resultat som følger:

Særlige kompetencer: prøve f) og g): 65 % af det endelige resultat.

Generelle kompetencer: prøve h), i) og j): 35 % af det endelige resultat.

VII.   LISTER OVER EGNEDE ANSØGERE

1.

Opførelse på listen

På listerne over egnede ansøgere optages ansøgere,

som har opnået det krævede minimum og er blandt de ansøgere, der samlet har opnået de bedste resultater ved oversættelsesprøverne og assessmentcentrets prøver (7)

og som i henhold til bilagene opfylder alle adgangsbetingelserne.

Kontrollen foretages således, at der begyndes med den ansøger, der har opnået det højeste antal point og så fremdeles, indtil man har nået det antal ansøgere, der kan optages på listen over egnede ansøgere, og under forudsætning af, at de reelt opfylder alle adgangsbetingelser.

Bilagene gennemgås ikke for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse. Hvis det af kontrollen fremgår, at de oplysninger (8), som en ansøger har angivet i sin onlineansøgning, ikke bekræftes af bilagene, udelukkes den pågældende fra udvælgelsesprøven.

2.

Opdeling af listerne

Listerne opstilles efter udvælgelsesprøve og option og i alfabetisk orden.

VIII.   HVORDAN SØGER MAN?

1.

Online-tilmelding

Tilmeldingen sker online. Fremgangsmåden er beskrevet på EPSO's hjemmeside, bl.a. i vejledningen om tilmelding.

Frist (inklusive validering): den 5. august 2014, kl. 12.00 (middag), Bruxelles-tid.

2.

Ansøgning med bilag

Ansøgere, der indkaldes til assessmentcentret, skal medbringe (9) en fuldstændig ansøgning (underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse med assessmentcentret.

Fremgangsmåde: se punkt 2.1.7 i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver.


(1)  Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder ligeledes som henvisning til en person af hunkøn.

(2)  Se den fælles europæiske referenceramme for sprog —(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) — Som oversætter kræves der mindst følgende niveau: sprog 1 = C2, sprog 2 = C1 og sprog 3 = C1.

(3)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til prøverne i oversættelse.

(4)  Oplysningerne vil blive kontrolleret på grundlag af bilagene, før der opstilles en liste over egnede ansøgere (se afsnit VII, punkt 1, og afsnit VIII, punkt 2).

(5)  Denne grænse kan ekstraordinært overskrides, hvis f.eks. flere personer har opnået samme resultat, eller for at sikre neutralitet.

(6)  Disse kompetencer defineres i de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver i punkt 1.2.

(7)  Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle optaget på listen over egnede ansøgere.

(8)  EPSO kontrollerer oplysningerne om de generelle betingelser, og udvælgelseskomitéen kontrollerer oplysningerne om de særlige betingelser.

(9)  Datoen for assessmentcentret meddeles til sin tid i ansøgernes EPSO-konto.


Top