EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0678

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/678 af 26. april 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/2796

OJ L 124, 27.4.2022, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/678/oj

27.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/678

af 26. april 2022

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (1), særlig artikel 230, stk. 1, artikel 232, stk. 1, og artikel 232, stk. 3,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Canada underrettede Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i provinsen Ontario i Canada, og blev bekræftet den 2., 4., 5., 7., 8. og 10. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

Canada underrettede desuden Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i provinsen Alberta i Canada, og blev bekræftet den 7. og 11. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(7)

Det Forenede Kongerige underrettede Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i nærheden af Newton St Cyres, Mid Devon, Devon, England i Det Forenede Kongerige og i nærheden af Ely, East Cambridgeslease, Cambridgeshir, England i Det Forenede Kongerige, og blev bekræftet den 6. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(8)

Det Forenede Kongerige underrettede desuden Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i nærheden af Tedburn St Mary, Teinbridge, Devon, England i Det Forenede Kongerige og blev bekræftet den 7. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(9)

Det Forenede Kongerige underrettede derudover Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i nærheden af Ilminster, South Somerset, Somerset, England i Det Forenede Kongerige og i nærheden af Eye, Mid Suffolk, Suffolk, England i Det Forenede Kongerige, og blev bekræftet den 8. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(10)

USA underrettede desuden Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i Jaspar county, staten Missouri i USA og blev bekræftet den 1. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(11)

USA underrettede endvidere Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i Lawrence county, staten Missouri i USA og blev bekræftet den 5. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(12)

USA underrettede derudover Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddet er sket i Dade county, staten Missouri i USA og blev bekræftet den 6. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(13)

USA underrettede desuden Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i Pitkin county, staten Colorado i USA og i Clark og Edmunds county, staten South Dakota i USA og blev bekræftet den 8. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(14)

Desuden underrettede USA Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i det allerede berørte LeSueur, Stearns og Swift county, staten Minnesota,i USA og i Yankton county, staten South Dakota i USA og blev bekræftet den 9. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(15)

USA underrettede endvidere Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i Kandiyohi, Morrison og Yellow Medicine county, staten Minnesota i USA, i Dixon county, staten Nebraska i USA, i Wayne county, staten North Carolina i USA og i Barron county, staten Wisconsin i USA og blev bekræftet den 12. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(16)

Derudover underrettede USA Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i Menominee county, staten Michigan i USA, i Blue Earth, Otter Tail og Waseca county, staten Minnesota i USA, i Barnes county, staten North Dakota i USA og i Deuel county, staten South Dakota i USA og blev bekræftet den 13. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(17)

USA underrettede desuden Kommissionen om udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ. Udbruddene er sket i Blue Earth og Meeker county, staten Minnesota i USA og blev bekræftet den 14. april 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(18)

Veterinærmyndighederne i Canada, Det Forenede Kongerige og USA oprettede en bekæmpelseszone på 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af højpatogen aviær influenza og begrænse spredningen af sygdommen.

(19)

Canada, Det Forenede Kongerige og USA har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landene og de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af højpatogen aviær influenza. Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. På grundlag af denne evaluering og for at beskytte Unionens dyresundhedsstatus bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af veterinærmyndighederne i Canada, Det Forenede Kongerige og USA på grund af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza, ikke længere tillades.

(20)

Det Forenede Kongerige har desuden forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med udbrud af HPAI, der blev bekræftet på fjerkrævirksomheder den 25. november 2021 i nærheden af Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, England i Det Forenede Kongerige, den 30. november 2021 i nærheden af Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, England i Det Forenede Kongerige, den 2. december 2021 i nærheden af Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, England i Det Forenede Kongerige, den 5. december 2021 i nærheden af Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, England i Det Forenede Kongerige, den 6. og 7. december 2021 i nærheden af Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, England i Det Forenede Kongerige, den 10. december 2021 i nærheden af Moffat, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, England i Det Forenede Kongerige og den 14. december 2021 i nærheden af Middleton in Teesdale, County Durham, Durham, England i Det Forenede Kongerige. Det Forenede Kongerige har også forelagt de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter dette udbrud af HPAI har Det Forenede Kongerige navnlig gennemført sanering med henblik på at kontrollere og begrænse spredningen af denne sygdom. Det Forenede Kongerige har desuden afsluttet de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på landets område.

(21)

Kommissionen har evalueret de oplysninger, som Det Forenede Kongerige har forelagt, og konkluderet, at HPAI-udbruddene i nærheden af Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire, England i Det Forenede Kongerige, i nærheden af Leominster, North Herefordshire, Herefordshire, England i Det Forenede Kongerige, i nærheden af Newent, Forest of Dean, Gloucestershire, England i Det Forenede Kongerige, i nærheden af Moffat, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, England i Det Forenede Kongerige og i nærheden af Middleton in Teesdale, County Durham, Durham, England i Det Forenede Kongerige på fjerkrævirksomheder er overstået, at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra de zoner i Det Forenede Kongerige, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræprodukter er blevet suspenderet på grund af disse udbrud.

(22)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(23)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada, Det Forenede Kongerige og i USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(24)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.5 til CA-2.18 efter rækken vedrørende zone CA-2.4:

"CA

Canada

CA-2.5

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

CA-2.6

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

CA-2.7

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

CA-2.8

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

CA-2.9

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.10

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.11

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

CA-2.12

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

CA-2.13

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

10.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

10.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

10.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

10.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

10.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

10.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

10.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

10.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

CA-2.14

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.15

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.16

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.17

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.18

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022"

 

ii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.33 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.33

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022"

iii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.40 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.40

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022"

iv)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.43 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.43

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022"

v)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.47 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.47

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022"

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.49 og GB-2.50 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.49

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

GB-2.50

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022"

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.55 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.55

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022"

viii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.63 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.63

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022"

ix)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.114 til GB-2.118 efter rækken vedrørende zone GB-2.113:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.114

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

GB-2.115

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

GB-2.116

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

GB-2.117

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

GB-2.118

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022"

 

x)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende rækker vedrørende zone US-2.118 til US-2.143 efter rækken vedrørende zone US-2.117:

"US

USA

US-2.118

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.119

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.120

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.121

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.122

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.123

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.124

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.125

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.126

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.127

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.128

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.129

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.130

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.131

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.132

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.133

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.134

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.135

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.136

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

13.4.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

13.4.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

13.4.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

13.4.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

13.4.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

13.4.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

13.4.2022

 

Rugeæg af strudsefugle