EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0469

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/469 af 23. marts 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

C/2022/1604

OJ L 96, 24.3.2022, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/469/oj

24.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/36


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/469

af 23. marts 2022

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1037 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 15 og artikel 24, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 (2) indførte Kommissionen en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina, og den ændrede gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (3).

(2)

De endelige udligningstoldsatser, udtrykt i procent af cif-prisen, Unionens grænse, ufortoldet, blev fastsat til følgende:

Virksomhed

Udligningstold

FTT-gruppen:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

10,3  %

ZTT-gruppen:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

5,1  %

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med både antisubsidie- og antidumpingundersøgelsen, og som er opført i bilag I

7,8  %

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med antidumpingundersøgelsen, men ikke i antisubsidieundersøgelsen, og som er opført i bilag II

10,3  %

Alle andre virksomheder

10,3  %

(3)

Ovennævnte udligningstoldsatser er korrekte og er blevet meddelt parterne i løbet af undersøgelsen. I betragtning 217 og 339 i forordning (EU) 2022/72 var der imidlertid nogle trykfejl med hensyn til FTT-gruppens subsidiesatser for så vidt angår henholdsvis »tilskudsordninger« og »præferentiel finansiering: lån«. De korrekte satser bør være 1,88 % for »tilskudsordninger« og 1,39 % for »præferentiel finansiering: lån« i stedet for henholdsvis 1,79 % og 0,9 %.

(4)

Desuden indeholdt artikel 2, nr. 1), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 en trykfejl vedrørende Taric-tillægskoden for så vidt angår »alle andre virksomheder« i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011, som bør være C999 i stedet for C699.

(5)

Kommissionen har derfor besluttet at berigtige betragtning 217 og 339 samt artikel 2, nr. 1), i gennemførelsesforordning (EU) 2022/72, som ændrer artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 i overensstemmelse hermed. Denne berigtigelse får virkning fra ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2022/72, dvs. den 20. januar 2022.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 berigtiges således:

1)

Betragtning 217 affattes således:

»De subsidiesatser, der blev fastsat for alle tilskudsordninger i undersøgelsesperioden for de stikprøveudtagne eksporterende producenter, var på:

Tilskud

Virksomhedens navn

Subsidiesats

FTT-gruppen:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

1,88  %

ZTT-gruppen:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

0,33  %«

2)

Betragtning 339 affattes således:

»De subsidiesatser, der blev fastsat for den præferentielle finansiering i form af lån i undersøgelsesperioden for de stikprøveudtagne grupper af virksomheder, er på:

Præferentiel finansiering: lån

Virksomhedens navn

Subsidiesats

FTT-gruppen:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

1,39  %

ZTT-gruppen:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

0,38  %«

3)

Artikel 2, nr. 1), affattes således:

»1)   Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»1)»2.   Den endelige antidumpingtold fastsættes til følgende af nettoprisen, frit Unionens grænse, ufortoldet, for den i stk. 1 omhandlede vare, der fremstilles af nedenstående virksomheder:

Virksomhed

Endelig antidumpingtold

Taric-tillægskode

FTT-gruppen:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

33,7  %

C696

ZTT-gruppen:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

14,6  %

C697

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med både antisubsidie- og antidumpingundersøgelsen, og som er opført i bilag I

23,4  %

 

Andre virksomheder, som samarbejdede i forbindelse med antidumpingundersøgelsen, men ikke i antisubsidieundersøgelsen, og som er opført i bilag II

20,9  %

 

Alle andre virksomheder

33,7  %

C999««

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 20. januar 2022.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 55.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/72 af 18. januar 2022 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 12 af 19.1.2022, s. 34).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2011 af 17. november 2021 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 410 af 18.11.2021, s. 51).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21).


Top