EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0056

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/56 af 14. januar 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

C/2022/67

OJ L 10, 17.1.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/56/oj

17.1.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 10/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/56

af 14. januar 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Importen af vinsyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina er pålagt en endelig antidumpingtold, der blev indført ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 (2).

(2)

Ninghai Organic Chemical Factory, Taric-tillægskode (3) A689, som er en virksomhed pålagt en individuel antidumpingtold på 8,3 %, meddelte den 3. juni 2021 Kommissionen, at den havde ændret navn til Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd.

(3)

Virksomheden har anmodet Kommissionen om at bekræfte, at navneændringen ikke påvirker virksomhedens ret til at drage fordel af den individuelle antidumpingtoldsats, der gjaldt for virksomheden under dens tidligere navn.

(4)

Kommissionen undersøgte de indsendte oplysninger og konkluderede, at navneændringen var behørigt registreret hos de relevante myndigheder og ikke førte til nye forbindelser med andre grupper af virksomheder, som ikke blev undersøgt af Kommissionen.

(5)

Navneændringen påvirker således ikke konklusionerne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/921, herunder især den antidumpingtoldsats, der gælder for virksomheden.

(6)

Dokumentationen i sagen bekræftede også, at navneændringen fandt anvendelse fra den 16. maj 2019, idet ændringen blev registreret den dag af kontoret for markedsovervågning og administration i Ninghai-området. Navneændringen bør derfor have virkning fra denne dato.

(7)

I betragtning af overvejelserne i ovenstående betragtninger fandt Kommissionen det hensigtsmæssigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 for at afspejle navneændringen på den virksomhed, der tidligere var tildelt Taric-tillægskode A689.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1036 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   I artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/921 foretages følgende ændringer:

»Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

A689«

erstattes af følgende:

»Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd., Ninghai

A689«

2.   I overensstemmelse med gældende toldlovgivning ydes der godtgørelse af eller fritagelse for enhver endelig told, der er betalt på importen af varer fremstillet af Ningbo Jinzhan Biotechnology Co., Ltd. der overstiger den antidumpingtold, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2018/921, for så vidt angår Ninghai Organic Chemical Factory.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. januar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 164 af 29.6.2018, s. 14.

(3)  Den Europæiske Unions integrerede toldtarif.


Top