EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0848R(10)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 14. juni 2018)

ST/8887/2021/INIT

EUT L 318 af 9.9.2021, p. 5–5 (CS, DA, EL, FR, MT, RO, FI, SV)
EUT L 318 af 9.9.2021, p. 5–7 (DE)
EUT L 318 af 9.9.2021, p. 5–6 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2021-09-09/oj

9.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/5


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

( Den Europæiske Unions Tidende L 150 af 14. juni 2018 )

Side 46, artikel 40, stk. 8, andet afsnit, andet punktum:

I stedet for:

»De kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise tilbagetrækning, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende om denne afgørelse.«

læses:

»De kompetente myndigheder træffer afgørelse om, hvorvidt et eventuelt certifikat, som kontrolorganerne har udstedt inden datoen for denne hele eller delvise suspension, skal forblive gyldigt, og underretter de berørte erhvervsdrivende om denne afgørelse.«


Top