EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1008

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1008 af 21. juni 2021 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 for så vidt angår status som sygdomsfri for Kroatien og en region i Portugal med hensyn til infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande, om ændring af bilag VIII til nævnte forordning for så vidt angår status som sygdomsfri for Litauen og visse regioner i Tyskland, Italien og Portugal med hensyn til infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) og om ændring af bilag XIII til nævnte forordning for så vidt angår Danmarks og Finlands status som sygdomsfri med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose (EØS-relevant tekst)

C/2021/4336

OJ L 222, 22.6.2021, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1008/oj

22.6.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 222/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/1008

af 21. juni 2021

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 for så vidt angår status som sygdomsfri for Kroatien og en region i Portugal med hensyn til infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande, om ændring af bilag VIII til nævnte forordning for så vidt angår status som sygdomsfri for Litauen og visse regioner i Tyskland, Italien og Portugal med hensyn til infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) og om ændring af bilag XIII til nævnte forordning for så vidt angår Danmarks og Finlands status som sygdomsfri med hensyn til infektiøs hæmatopoietisk nekrose

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 36, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der fastsættes ved forordning (EU) 2016/429 sygdomsspecifikke regler vedrørende de sygdomme, der er listeopført i henhold til samme forordnings artikel 5, stk. 1 (listeopførte sygdomme), og i forordningens artikel 9 fastsættes det, hvordan disse regler skal anvendes på diverse kategorier af listeopførte sygdomme. I henhold til artikel 36 i nævnte forordning skal Kommissionen også godkende status som sygdomsfri for medlemsstater eller zoner deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme, som er omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

(2)

Endvidere indeholder artikel 280 i forordning (EU) 2016/429 bestemmelser om opretholdelse af status som sygdomsfri for medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme, der er godkendt af Kommissionen i henhold til bl.a. Rådets direktiv 64/432/EØF (2). Desuden supplerer artikel 84 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 (3) de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2016/429, i denne henseende ved at fastsætte overgangsforanstaltninger vedrørende visse allerede tildelte statusser som sygdomsfri. Det fastsættes navnlig i nævnte bestemmelse, at medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri godkendt inden datoen for anvendelse af nævnte delegerede forordning skal anses for at have status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande, hvis status som brucellosefri blev tildelt i henhold til direktiv 64/432/EØF.

(3)

Kommissionens beslutning 2003/467/EF (4) blev vedtaget i henhold til direktiv 64/432/EØF, og den listeopførte bl.a. de officielt brucellosefrie medlemsstater og regioner heri med hensyn til kvægbesætninger. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 (5) ophævede og erstattede beslutning 2003/467/EF. Nævnte gennemførelsesforordning fastsætter bl.a., at medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande opføres i del I, kapitel 1, i bilag I til samme forordning. Kroatien blev i beslutning 2003/467/EF listeopført som en medlemsstat med status som brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger. Kroatien bør derfor nu opføres i del I, kapitel 1, i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 som en medlemsstat med status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande. Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 bør derfor ændres.

(4)

Endvidere har Portugal forelagt Kommissionen oplysninger, der viser, at visse zoner i den pågældende medlemsstat opfylder kravene i delegeret forordning (EU) 2020/689, således at disse zoner kan anerkendes som sygdomsfrie for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande. Del I, kapitel 1, i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 bør derfor ændres, således at også disse zoner i Portugal er omfattet.

(5)

I henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 er medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri for infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24) (»infektion med BTV«) også opført i del I i bilag VIII til samme forordning.

(6)

Litauen har for hele sit område og Tyskland, Italien og Portugal har for flere zoner i disse medlemsstater forelagt Kommissionen oplysninger, der viser, at betingelserne for anerkendelse af status som sygdomsfri for infektion med BTV, jf. delegeret forordning (EU) 2020/689, er opfyldt. Del I i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 bør derfor ændres, således at hele Litauens område samt de pågældende zoner i Tyskland, Italien og Portugal er omfattet.

(7)

I henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 er medlemsstater eller zoner deri med status som sygdomsfri for infektion med infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) også opført i del I i bilag XIII til forordningen. Hele Danmarks og Finlands område er i øjeblikket opført med status som sygdomsfri for IHN i del I i samme bilag. Disse medlemsstater har imidlertid for nylig anmeldt udbrud af IHN til Kommissionen. Del I i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, VIII og XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/689 af 17. december 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler om overvågning, udryddelsesprogrammer og status som sygdomsfri for visse listeopførte og nye sygdomme (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 211).

(4)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 af 15. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri og ikkevaccinationsstatus for visse medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af disse listeopførte sygdomme (EUT L 131 af 16.4.2021, s. 78).


BILAG

I bilag I, VIII og XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/620 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, del I, kapitel 1, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende oplysninger vedrørende Kroatien indsættes efter oplysningerne vedrørende Frankrig og før oplysningerne vedrørende Italien:

»Kroatien

Hele landet«.

b)

Oplysningerne vedrørende Portugal affattes således:

»Portugal

Região Algarve: alle distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco«.

2)

I bilag VIII, del I, foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne vedrørende Tyskland affattes således:

»Tyskland

Bundesland Baden-Württemberg

Landkreis Lörrach

Landkreis Waldshut

Landkreis Konstanz

Landkreis Tuttlingen

Landkreis Sigmaringen

Bodenseekreis

Landkreis Ravensburg

Landkreis Biberach

Alb-Donau-Kreis

Stadtkreis Ulm

Landkreis Göppingen

Landkreis Heidenheim

Ostalbkreis

Landkreis Schwäbisch Hall

Main-Tauber-Kreis

Følgende byer og kommuner i Landkreis Esslingen: Altbach, Altdorf, Baltmannsweiler, Bempflingen, Beuren, Bissingen a.d.Teck, Deizisau, Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Hochdorf, Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Köngen, Kohlberg, Lichtenwald, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, Plochingen, Reichenbach a.d. Fils, Unterensingen, Weilheim a.d.Teck, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Lenningen

Følgende byer og kommuner i Rems-Murr-Kreis: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Auenwald, Großerlach, Kaisersbach, Murrhardt, Plüderhausen, Rudersberg, Schorndorf, Sulzbach a.d. Murr, Urbach, Weissach im Tal, Welzheim, Winterbach, Berglen, Remshalden

Følgende byer og kommuner i Hohenlohekreis: Dörzbach, Ingelfingen, Krautheim, Künzelsau, Kupferzell, Mulfingen, Neuenstein, Niedernhall, Waldenburg, Weißbach

Følgende byer og kommuner i Neckar-Odenwald-Kreis: Hardheim, Höpfingen, Rosenberg, Ravenstein

Følgende byer og kommuner i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Auggen, Badenweiler, Feldberg, Friedenweiler, Lenzkirch, Löffingen, Müllheim, Schluchsee, Sulzburg

Følgende byer og kommuner i Schwarzwald-Baar-Kreis: Bad Dürrheim, Blumberg, Bräunlingen, Donaueschingen, Hüfingen, Tuningen, Brigachtal

Følgende byer og kommuner i Landkreis Reutlingen: Dettingen a.d. Erms, Eningen unter Achalm, Gomadingen, Grabenstetten, Grafenberg, Hayingen, Hülben, Mehrstetten, Metzingen, Münsingen, Pfronstetten, Pfullingen, Riederich, Trochtelfingen, Bad Urach, Zwiefalten, Gutsbez. Münsingen, Römerstein, Engstingen, Hohenstein, Sonnenbühl, Lichtenstein, Sankt Johann

Følgende byer og kommuner i Landkreis Zollernalbkreis: Bitz, Burladingen, Hausen am Tann, Jungingen, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Straßberg, Winterlingen, Albstadt

Bundesland Bayern

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Følgende kommuner i Lahn-Dill-Kreis: Dietzhölztal, Eschenburg, Siegbach, Mittenaar, Hohenahr, Bischoffen, Lahnau

Følgende kommuner i Landkreis Gießen: Stadt Allendorf, Biebertal, Buseck, Fernwald, Gießen, Grünberg, Heuchelheim, Hungen, Laubach, Lich, Linden, Lollar, Pohlheim, Rabenau, Reiskirchen, Staufenberg, Wettenberg

Følgende kommuner i Main-Kinzig-Kreis: Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Biebergemünd, Birstein, Brachttal, Bruchköbel, Erlensee, Flörsbachtal, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Gutsbezirk Spessart, Hammersbach, Hasselroth, Jossgrund, Langenselbold, Linsengericht, Neuberg, Nidderau, Rodenbach, Ronneburg, Schöneck, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße, Wächtersbach

Følgende kommuner i Wetteraukreis: Altenstadt, Bad Nauheim, Büdingen, Echzell, Florstadt, Gedern, Glauburg, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Münzenberg, Nidda, Niddatal, Ortenberg, Ranstadt, Reichelsheim, Rockenberg, Wölfersheim, Wöllstadt

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Kassel

Landkreis Fulda

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Stadt Kassel

Vogelsbergkreis

Werra-Meißner-Kreis

Landkreis Marburg Biedenkopf

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken

Landkreis Coesfeld

Ennepe-Ruhr-Kreis

Landkreis Gütersloh

Stadt Hagen

Landkreis Herford

Hochsauerlandkreis

Landkreis Höxter

Følgende byer og kommuner i Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze

Landkreis Lippe

Märkischer Kreis

Følgende kommuner i Landkreis Mettmann: Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath

Landkreis Minden-Lübbecke

Følgende kommuner i Oberbergischen Kreis: Bergneustadt, Radevormwald

Landkreis Olpe

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Følgende kommuner i Landkreis Siegen-Wittgenstein: Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Erndtebrüch, Bad Laasphe, Bad Berleburg

Landkreis Soest

Landkreis Steinfurt

Landkreis Unna

Landkreis Warendorf

Landkreis Wesel

Stadt Bielefeld

Stadt Bochum

Stadt Bottrop

Stadt Dortmund

Stadt Duisburg

Stadt Essen

Stadt Gelsenkirchen

Stadt Hamm

Stadt Herne

Stadt Mülheim an der Ruhr

Stadt Münster (Westfalen)

Stadt Oberhausen

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen«.

b)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»Italien

Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige

Regione Valle d'Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia«.

c)

Følgende oplysninger vedrørende Litauen indsættes efter oplysningerne vedrørende Letland og før oplysningerne vedrørende Ungarn:

»Litauen

Hele landet«.

d)

Følgende oplysninger vedrørende Portugal indsættes efter oplysningerne vedrørende Polen og før oplysningerne vedrørende Slovenien:

»Portugal

Hele landet undtagen Região Algarve«.

3)

I bilag XIII, del I, foretages følgende ændringer:

a)

Oplysningerne vedrørende Danmark affattes således:

»Danmark

Hele landet, undtagen afvandingsområdet for Rohden Å, Sneum Å, Vidå, Lindenborg Å og Århus Å«.

b)

Oplysningerne vedrørende Finland affattes således:

»Finland

Hele landet, undtagen:

kystkompartmentet i Ii, Kuivaniemi

kystkompartmentet, der udgøres af de dele af kommunerne Föglö, Lumparland, Lemland og Vårdö, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 11,466 km med centrum i WGS84-koordinaterne bredde 60,013565060°, længde 20,317617393°

afvandingsområderne: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi og 4.41 Pielinen«.


Top