EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0653

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 af 20. april 2021 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (Meddelt under nummer C(2021) 2587) (EØS-relevant tekst)

C/2021/2587

OJ L 138, 22.4.2021, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 138, 22.4.2021, p. 1–8 (BG, IT, SK)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/653/oj

22.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/653

af 20. april 2021

om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF

(Meddelt under nummer C(2021) 2587)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 1, fjerde afsnit, og artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 96/23/EF kræves det, at tredjelande, hvorfra medlemsstaterne har tilladelse til at importere dyr og animalske produkter, der er omfattet af direktivet, forelægger overvågningsplaner for restkoncentrationer med de krævede garantier (»planerne«). Planerne bør som minimum dække de grupper af restkoncentrationer og stoffer, der er nævnt i bilag I til direktivet.

(2)

Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU (2) godkendes planerne forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter opført på listen i bilaget til afgørelsen (»listen«).

(3)

Albanien har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Da denne plan ikke omfatter krebsdyr, bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(4)

Bosnien-Hercegovina har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(5)

Falklandsøerne har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr, og en plan vedrørende små drøvtyggere, som kun omfatter får. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur, og at godkendelsen af små drøvtyggere er begrænset til at omfatte får.

(6)

Færøerne har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(7)

Guatemala har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(8)

Iran har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(9)

Kirgisistan er for øjeblikket opført på listen over godkendelser af honning. Dette tredjeland har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning, som ikke giver tilstrækkelige garantier. Derfor bør Kirgisistan udgå af listen for så vidt angår honning.

(10)

Moldova har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr, og en plan vedrørende mælk. Planen for mælk giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur, og Moldova bør opføres på listen for så vidt angår mælk.

(11)

Montenegro har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr, og en plan vedrørende små drøvtyggere, som kun omfatter får. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur, og at godkendelsen af små drøvtyggere er begrænset til at omfatte får.

(12)

Marokko har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(13)

Mozambique har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(14)

Namibia har forelagt Kommissionen en plan vedrørende vildtlevende vildt og små drøvtyggere, som kun omfatter får. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Namibia bør opføres på listen for så vidt angår vildtlevende vildt og får. Listen bør dog indeholde en note, der præciserer, at godkendelsen af små drøvtyggere er begrænset til at omfatte får.

(15)

Nicaragua har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(16)

Nigeria har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Nigeria bør derfor opføres på listen for så vidt angår akvakultur suppleret med en note, der præciserer, at fisk ikke er omfattet.

(17)

Ny Kaledonien har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(18)

Oman har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Oman bør derfor opføres på listen for så vidt angår akvakultur suppleret med en note, der præciserer, at krebsdyr ikke er omfattet.

(19)

Taiwan har forelagt Kommissionen en plan vedrørende æg. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Taiwan bør derfor opføres på listen for så vidt angår æg.

(20)

Tanzania har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter fisk. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at fisk er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(21)

Togo har forelagt Kommissionen en plan vedrørende honning. Planen giver tilstrækkelige garantier og bør godkendes. Togo bør derfor opføres på listen for så vidt angår honning.

(22)

Tunesien har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(23)

Ukraine har forelagt Kommissionen en plan vedrørende akvakultur, som ikke omfatter krebsdyr. Derfor bør listen indeholde en note, der præciserer, at krebsdyr er udelukket fra godkendelsen af akvakultur.

(24)

Colombia har ikke forelagt Kommissionen en plan vedrørende æg, men landet har givet garantier for så vidt angår æg og ægprodukter med oprindelse enten i medlemsstater eller i tredjelande, der er godkendt til eksport af sådanne produkter til Unionen. Colombia bør derfor opføres på listen for så vidt angår æg med den relevante fodnote.

(25)

Afgørelse 2011/163/EU bør derfor ændres.

(26)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse 2011/163/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens afgørelse 2011/163/EU af 16. marts 2011 om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 70 af 17.3.2011, s. 40).


BILAG

»BILAG

ISO2-kode

Land  (1)

Kvæg

Får og geder

Svin

Dyr af hestefamilien

Fjerkræ

Akvakultur

Mælk

Æg

Kaniner

Vildtlevende vildt

Opdrættet vildt

Honning

AD

Andorra

X

X

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

 

 

 

X (3)

X (13)

 

 

 

 

 

AL

Albanien

 

X

 

 

 

X (8)

 

X

 

 

 

 

AM

Armenien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australien

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnien-Hercegovina

X

X

X

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

BN

Brunei

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasilien

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Hviderusland

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Schweiz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Cameroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

X

X (3)

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Den Dominikanske Republik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandsøerne

X

X (12)

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

FO

Færøerne

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

GB

Storbritannien

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GE

Georgien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GG

Guernsey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Grønland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israel (6)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

IM

Isle of Man

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

IN

Indien

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KR

Sydkorea

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokko

 

 

 

 

X

X (8)

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

ME

Montenegro

X

X (12)

X

 

X

X (8)

X

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Nordmakedonien

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Myanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MU

Mauritius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X (3)

MX

Mexico

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (12)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

NC

Ny Kaledonien

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

 

NZ

New Zealand

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filippinerne

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre og Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbien (4)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusland

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (5)

X

RW

Rwanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudi-Arabien

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (3)

X (3)

X (3)

X (7)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (7)

X (7)

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TH

Thailand

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunesien

 

 

 

 

 

X (8)

 

 

 

X

 

 

TR

Tyrkiet

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

X (10)

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

X

 

X

 

X

X (8)

X

X

X

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

USA

X

X (11)

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XK

Kosovo

 

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sydafrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (9)

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

«

(1)  Tabellen indeholder en liste over lande og territorier. Listen er ikke begrænset til lande, der er anerkendt af EU.

(2)  Eksport til Unionen af levende dyr af hestefamilien til slagtning (kun dyr bestemt til fødevareproduktion).

(3)  Tredjelande, der udelukkende anvender råvarer fra medlemsstater eller fra andre tredjelande, der er godkendt med henblik på import til Unionen af sådanne råvarer, jf. artikel 2.

(4)  Ekskl. Kosovo (denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status og er i overensstemmelse med UNSCR 1244 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.).

(5)  Kun rensdyr.

(6)  I det følgende forstået som Staten Israel bortset fra territorierne under israelsk administration siden juni 1967, nærmere betegnet Golanhøjderne, Gazastriben, Østjerusalem og resten af Vestbredden.

(7)  Kun for fersk kød med oprindelse i New Zealand, der er bestemt til Unionen, og som er aflæsset, genlæsset og i transit, med eller uden opbevaring, gennem Singapore.

(8)  Undtagen krebsdyr.

(9)  Kun strudsefugle.

(10)  Undtagen fisk.

(11)  Kun gedearter.

(12)  Kun fårearter.

(13)  Udelukkende kamelmælk.


Top