EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0806R(08)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (Den Europæiske Unions Tidende L 225 af 30. juli 2014)

ST/6773/2021/INIT

OJ L 137, 22.4.2021, p. 20–20 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/corrigendum/2021-04-22/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

22.4.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 137/20


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010

( Den Europæiske Unions Tidende L 225 af 30. juli 2014 )

Side 24, artikel 3, stk. 1, nr. 46) og 47):

I stedet for:

»46)

»supplerende kapitalinstrumenter«: kapitalinstrumenter eller efterstillede lån, der opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013

47)

»hybride kernekapitalinstrumenter«: kapitalinstrumenter, der opfylder betingelserne i artikel 52, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013«

læses:

»46)

»hybride kernekapitalinstrumenter«: kapitalinstrumenter, der opfylder betingelserne i artikel 52, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013

47)

»supplerende kapitalinstrumenter«: kapitalinstrumenter eller efterstillede lån, der opfylder betingelserne i artikel 63 i forordning (EU) nr. 575/2013«.

Top