EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0526

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/526 af 23. oktober 2020 om berigtigelse af den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst)

C/2020/7158

OJ L 106, 26.3.2021, p. 29–29 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 29–31 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/526/oj

26.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/29


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/526

af 23. oktober 2020

om berigtigelse af den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 111, stk. 1, litra c), artikel 234, artikel 241, litra a) og c), artikel 245, stk. 4, artikel 248, stk. 7, og artikel 260, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den tjekkiske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 (2) indeholder fejl i artikel 182, stk. 1, artikel 190, stk. 1, og 2, artikel 331, stk. 1, litra a), artikel 332, stk. 1, indledningen og litra a), artikel 333, stk. 1, indledningen og litra a), artikel 335, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 343, stk. 5, litra a), nr. iv), artikel 346, stk. 1, litra a), artikel 350, stk. 1, litra a), artikel 351, stk. 1, artikel 351, stk. 2, litra c), artikel 352, stk. 2, artikel 355, stk. 4, litra b), artikel 377, stk. 1, og artikel 380, litra b), nr. i), hvilket ændrer tekstens betydning.

(2)

Den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 12 af 17.1.2015, s. 1).


Top